TNN online น่าห่วง ปี 2566 ไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กว่า 3.49 แสนราย

TNN ONLINE

Health

น่าห่วง ปี 2566 ไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กว่า 3.49 แสนราย

น่าห่วง ปี 2566 ไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กว่า 3.49 แสนราย

รัฐบาลห่วงประชาชนป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2566 ไทยพบผู้ป่วยกว่า 3.49 แสนราย เสียชีวิต 3.6 หมื่นราย

รัฐบาลห่วงประชาชนป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2566 ไทยพบผู้ป่วยกว่า 3.49 แสนราย เสียชีวิต 3.6 หมื่นราย


วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่องค์การหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โดยประเด็นการรณรงค์ในปี 2566 คือ Together we are #GreaterThan Stroke : ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน นั้น 


ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการที่สำคัญทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกพบว่า 1 ใน 4 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ 90% ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข สธ. ในปี 2566 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 349,126 ราย เสียชีวิต 36,214 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี 


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรคได้แนะวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องในวันหลอดเลือดสมองโลก ปี 2566 ว่า โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ “ป้องกันไว้ดีกว่าการรักษา” เนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิด 


ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ทำได้โดยการควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ งดการใช้สารเสพติดทุกชนิด หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ  


รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนอาจเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพตัวเอง


ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคย้ำว่า การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาการและปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพราะประชาชนหรือผู้ป่วยสามารถนำความรู้มาป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และประกอบการตัดสินใจในการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อลดความเสี่ยงต่อความพิการและเสียชีวิต 


ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านการรักษาจนพ้นวิกฤติแล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ ไม่ปรับยาและหยุดยาเองเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง โดยคำแนะนำดังกล่าวของกรมควบคุมโรค เป็นการส่งเสริมกลไกสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามนโยบายของรัฐบาล


สำหรับอาการและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง B.E.F.A.S.T มีดังนี้ 


B-Balance  เสียการทรงตัว วิงเวียน เดินเซ

E-Eye  มองไม่เห็น มีอาการตามืดบอดข้างเดียว หรือ 2 ข้างทันที มองเห็นภาพซ้อน

F-Face  ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยวเฉียบพลัน 

A-Arm แขนขาอ่อนแรง 

S-Speech พูดไม่ชัด เสียงเปลี่ยน ลิ้นแข็ง พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่ออกทันทีทันใด

T-Time  หากมีอาการให้รีบโทรสายด่วน 1669 และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว หรือภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที

ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง