TNN เตือนระวัง คุกกี้กัญชา ลักลอบนำเข้า ไร้ อย.

TNN

Health

เตือนระวัง คุกกี้กัญชา ลักลอบนำเข้า ไร้ อย.

เตือนระวัง คุกกี้กัญชา ลักลอบนำเข้า ไร้ อย.

เตือนระวัง คุกกี้กัญชา ลักลอบนำเข้า ไร้ อย. มีปริมาณ THC สูงถึง 600 มิลลิกรัม อย. เตือนผู้ปกครองระวังเด็กๆ รับประทานคุ้กกี้ผสมกัญชา พบลักลอบนำเข้า ไม่มี อย. มีปริมาณ THC สูงถึง 600 มิลลิกรัม

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีเด็กรับประทานคุกกี้ช็อกโกแลตที่ลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย แล้วมีอาการเจ็บป่วยหนักที่โรงพยาบาล แถวภาคใต้ นั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบภาพผลิตภัณฑ์ตามข่าวดังกล่าว พบข้อมูลระบุ “Twix Chocolate sand THC 600 MG PER BAG PER 2 COOKIES” ซึ่งไม่พบข้อมูลการได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์ และ อย. ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสืบหาข้อเท็จจริงไม่พบการนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา แต่อย่างใด นอกจากนี้จากการตรวจสอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางร้านค้าตลาดออนไลน์ไม่พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าเป็นการลักลอบนำเข้า


ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายจัดเป็นอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตเลขสารบบอาหาร ซึ่งต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย โดยมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (THC ต้องไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อขวด/กล่อง/ซอง) และเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบ รวมทั้งผลตรวจพิสูจน์ปริมาณ THC  กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย เช่น" ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 2 หน่วยบรรจุ (ขวด/กล่อง/ซอง)" และแสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ได้แก่ “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที” “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวังในการรับประทาน”  และ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล” ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตต้องมีความปลอดภัย และมีผลวิเคราะห์ยืนยันปริมาณ THC ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด 


นอกจากนี้ อย. ได้ดำเนินแผนเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังคุณภาพและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาที่วางจำหน่ายในท้องตลาด และดำเนินคดีกับผู้ผลิตอาหารผิดมาตรฐาน


ที่มา : คณะกรรมการอาหารและยา ติดตาม TNN Health ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่  

Website : https://www.tnnthailand.com/news/health/

Facebook : https://bit.ly/TNNHealthFacebook

Youtube : https://bit.ly/TNNHealthYoutube

TikTok : https://bit.ly/TNNHealthTikTok

Line @TNNHEALTH : https://lin.ee/MNckVHq

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/TNNHealthFacebook

ข่าวแนะนำ