TNN ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

TNN

บันเทิง

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe 2023 ผู้ได้รับเกียรติแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 และเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย”

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” Miss Universe Thailand 2023 รองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Universe 2023 ผู้ได้รับเกียรติแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 และเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย”  

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

โดยวันนี้ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ได้ร่วมขบวนแห่เทพีสงกรานต์ 2567 ใน “งานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ที่จัดงานยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองเทศกาลโดย “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” โดยขบวนเคลื่อนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

โดย นางสงกรานต์นามว่า “นางมโหธรเทวี” เป็นนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูลเสด็จนอนลืมตา ประทับมยุราปักษา (นกยูง) เป็นพาหนะ(เมื่อวันที่ 11 เม.ย.67)

ยลโฉมนางสงกรานต์ระดับจักรวาล “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ในชุด นางมโหธรเทวี

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง