TNN “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย (มีคลิป)

TNN

บันเทิง

“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย (มีคลิป)

“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป)

“บัวขาว” ปล่อยหมัดเด็ด “ผมคนไทยเชื้อสายกูย” ไม่ไช่เขมร ตามที่เข้าใจ


เรื่องราวระหว่าง "มวยไทย" กับ "กุน ขแมร์" นั่นกลายเป็นปัญหาไปถึงชกคนดัง บัวขาว บัญชาเมฆ  เมื่อมีชาวกัมพูชา ออกมาบอกว่าแท้ที่จริงแล้ว บัวขาว ไม่ใช่คนไทยออกมาชี้แจงว่าตนเองเป็นคนไทย ขณะที่แฟนกีฬาชาวเขมรบางรายเข้าไปโพสต์ในแฟนเพจ "บัญชาเมฆยิม" ระบุว่าศิลปะการต่อสู้ที่ บัวขาว ใช้นั้นคือ "กุน ขแมร์" ก่อนโดนเพจยอดมวยตอบกลับว่า "มวยไทย"

ล่าสุดแฟนเพจ "บัญชาเมฆยิม" ยังออกมาชี้แจงเรื่องชาติพันธุ์ของ บัวขาว ให้ชัดเจนอีกด้วยว่า "ชาติพันธุ์ บัวขาว คือ คนไทย เชื้อสายกูย ไม่ไช่เขมร ตามที่เข้าใจ ชาวส่วย บางทีก็เรียก กูย, โกย, กวย" พร้อมทั้งอธิบายต่อไปด้วยว่า "ชาวกูย นิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษ ชาวกูยจะออกไปจับช้างป่าด้วยการคล้องช้าง ด้วยเชือกปะกำ ซึ่งทำจากหนังควาย ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ เมื่อได้ช้างมาก็จะฝึกเอาไว้ใช้งาน"

"การตั้งหลักแหล่งโดยส่วนมากจะพบ ตามลุ่มแม่น้ำโขงทุกๆ สายน้ำที่แตกสายน้ำออกไป เช่น อุบล ท่าตูม โพธิ์ศรีสุวรรณ เมืองจันทร์ ห้วยทับทัน สำโรงทาบ และตามสายน้ำไปเรื่อย จนจึง จังหวัดนครราชสีมา ตามเส้นของสายน้ำ"    

"พ.ศ. 2200 เป็นต้น มา จนถึงปลายอยุธยาตอนปลายปรากฏว่ามีชุมชนกวยเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือชนชาวกูยที่บ้านเมืองที บ้านโคกยาง (สังขะ) บ้านกุดหวาย (รัตนะบุรี) และบ้านโคกลำดวน (เมืองขุขันธ์) จังหวัดศรีสะเกษ" 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 

“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 


“บัวขาว บัญชาเมฆ” ยืนยันผมเป็นคนไทย  (มีคลิป) ภาพข่าวจาก True Inside

 ข่าวแนะนำ