TNN online ”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วย"ไปป์ ภูวกร" ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วย"ไปป์ ภูวกร" ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมด้วย นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทม. เขตวัฒนา-คลองเตย หมายเลข 8 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ชุมชนลีลานุช เอกมัย19 พร้อมเปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ “บ้านประชารัฐ 360 องศา” โครงการต้นแบบจากนโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา“เข้าถึง เข้าใจ ทำได้จริง”

.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) พร้อมด้วย นายภูวกร ปรางภรพิทักษ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กทมเขตวัฒนา-คลองเตย หมายเลข 8 พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ชุมชนลีลานุช เอกมัย19 พร้อมเปิดตัวพื้นที่ต้นแบบ “บ้านประชารัฐ 360 องศา” โครงการต้นแบบจากนโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศาเข้าถึง เข้าใจ ทำได้จริงโดยได้ร่วมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในชุมชน

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

โดย .ดร.นฤมล กล่าวว่า วันนี้เรามาดูแลนโยบายเพื่อที่จะทำให้กับเขตคลองเตยวัฒนา โดยผู้สมัครของพรรคนายภูวกร หรือไปป์ ได้มีการเสนอกับผู้บริหารพรรคให้แก้ไขในเรื่องของที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน 


ซึ่งทันทีที่ได้เข้าไปทำหน้าที่ ..ในสภา จะต้องมีการผลักดันผ่านหน่วยงานต่าง  และ กทม.รวมถึงภาคเอกชนที่จะต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบก่อสร้าง ตกแต่ง ให้ถูกใจผู้อยู่อาศัย และบริเวณภายนอกก็ควรจะเหมาะสมกับพื้นที่นั้น  นอกจากนี้จะต้องมีการประสานกับธนาคารของรัฐ ที่จะเข้ามาช่วยในด้านการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำด้วย

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

นอกจากนี้ทางพรรคพลังประชารัฐจะผลักดันให้เป็นสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ซึ่งอยู่ในโครงการบ้านประชารัฐ และเป็นบ้านหลังแรก โดยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีบ้านที่สวยงาม มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง และสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เช่น เมื่อเรามีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ หรือร้านค้าอื่นๆ ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา รายได้ก็จะตามมา 

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

"พื้นที่บริเวณนี้จะต้องได้รับการพัฒนาเหมือนเช่น คอนโดตึกใหญ่รอบข้างที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ได้ วันนี้ต่อให้เราจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็น เราก็จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะ ความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เราจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งนโยบายนี้เราจะทำให้เกิดขึ้นในทุกเขต เพื่อให้ชาว กทม.ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ เพราะคนกทม.ยังมีอีกหลายชุมชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง".ดร.นฤมล กล่าว

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

ด้านนายภูวกร กล่าวว่า ตนเป็นคนเกิดที่นี่ และต้องการจะผลักดันโครงการบ้านประชารัฐ วันนี้ตนได้รับข่าวจากประธานชุมชนว่าในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามชุมชน ได้โดนไล่รื้อถอนบ้านที่อยู่อาศัยไปแล้ว ตนจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกในชุมชนนี้ ตนต้องการให้ชุมชนลีลานุชแห่งนี้ เป็นชุมชนแรกที่ได้ริเริ่มโครงการบ้านประชารัฐ ที่ผ่านมาเราเคยมีบ้านลักษณะเช่นนี้จากภาครัฐแล้วก็เช่นนี้มาแล้วแต่วันนี้จะทำให้ดีขึ้นอีก

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

ภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ผ่านไป มีผลกระทบทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากมาก พรรคพลังประชารัฐจึงมีนโยบายจัดตั้งกองทุนที่จะมาพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ที่มีพระราชบัญญัติรองรับอยู่แล้ว นำมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยกลไกของตลาดทุนจะเปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น(เมื่อวันที่ 18 เม..66)

”นฤมล” ลงพื้นที่เอกมัย 19 ช่วยไปป์ ภูวกร ชู นโยบายบ้านประชารัฐ 360 องศา เปลี่ยนเงินเช่าเป็นเงินผ่อน ให้ทุกคนมีโฉนดของตัวเอง

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 18ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง