TNN 10 ประเทศเสี่ยงร้อนอันตรายมากที่สุด ไทยอยู่อันดับ 8 กระทบ 54 ล้านคน

TNN

Earth

10 ประเทศเสี่ยงร้อนอันตรายมากที่สุด ไทยอยู่อันดับ 8 กระทบ 54 ล้านคน

10 ประเทศเสี่ยงร้อนอันตรายมากที่สุด  ไทยอยู่อันดับ 8 กระทบ 54 ล้านคน

นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าหากอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นในหลายๆ พื้นที่ของโลก

UN หรือองค์การสหประชาชาติให้ข้อมูลว่า อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 2.7 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้ หรือ ภายในปี 2100 แต่ถ้าช่วยกันควบคุมอุณหภูมิให้ไม่สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่า 1,500 ล้านคน โดยทุกๆ 0.1°C ของอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชากร 140 ล้านคนทั่วโลก ที่จะต้องเผชิญกับความร้อนระดับอันตราย สำหรับ 10 ประเทศเสี่ยงอากาศร้อนเป็นอันตรายต่อประชากรในประเทศมากที่สุดภายในปี 2070 คือ อินเดีย คาดว่าจะมีประชากรได้รับผลกระทบถึง 617.7 ล้านคน ตามมาด้วย ไนจีเรีย 323.4 ล้านคน อินโดนีเซียเป็นอันดับ 3 95.2 ล้านคน ตามด้วย ฟิลิปปินส์ 85.6 ล้านคน ปากีสถาน 84.1 ล้านคน ซูดาน 79.5 ล้านคน ไนเจอร์ 72 ล้านคน ส่วนไทยอยู่อันดับ 8 คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบถึง 54.1 ล้านคน อันดับเก้าซาอุดีอาระเบีย และอันดับ 10 บูร์กินาฟาโซ โดยผลกระทบของระดับความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก จะส่งผลกระทบมากมาย อาทิ ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตจากแรงงานลดลง การเรียนรู้ที่บกพร่อง สุขภาพประชากรในประเทศ ผลผลิตทางการเกษตรลดลง รวมถึงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อที่มากขึ้นนั่นเอง จากผลกระทบข้างต้นก็จะเห็นว่า น่ากลัวและอันตรายมากทีเดียว ดังนั้นทั่วโลกจึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเร่งควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงไปมากกว่านี้ เพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง