TNN online “มลพิษทางอากาศ” ภัยเงียบที่ทำให้อายุสั้นลง

TNN ONLINE

Earth

“มลพิษทางอากาศ” ภัยเงียบที่ทำให้อายุสั้นลง

“มลพิษทางอากาศ” ภัยเงียบที่ทำให้อายุสั้นลง

“มลพิษทางอากาศ เป็นภัยเงียบอันตรายและทำให้อายุเฉลี่ยของคนทั่วโลกสั้นลง เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม และยานยนต์ เป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคปอด โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง”

ประเทศเหล่านี้มีค่าฝุ่น PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก สูงต่อเนื่องเกือบตลอดทั้งปีด้วย โดย PM2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งมีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ถึง 25 เท่า เรียกได้ว่าเล็กจนขนาดขนจมูกของคนเรา ซึ่งทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้น ไม่สามารถดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้เลยล่ะค่ะ สามารถล่องลอยในอากาศได้นาน และแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้ เพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆตามมา ดังนั้นพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศหรือค่าฝุ่น PM 2.5 สูง จึงเป็นพื้นที่อันตราย เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ และทำให้อายุขัยของคนในพื้นที่นั้นสั้นลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง