TNN เอลนีโญแผลงฤทธิ์ทั่วโลก อินโดนีเซียแล้งหนัก 4 เดือน

TNN

Earth

เอลนีโญแผลงฤทธิ์ทั่วโลก อินโดนีเซียแล้งหนัก 4 เดือน

เอลนีโญแผลงฤทธิ์ทั่วโลก อินโดนีเซียแล้งหนัก 4 เดือน

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในหลายพื้นที่ทั่วโลก

สำหรับ เอลนีโญ (El Niño) คือ ปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลก ในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกอุ่นผิดปกติ ทำให้ลมค้าที่เป็นลมประจำปีหรือลมภูมิภาคที่พัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปตะวันตกมีกำลังอ่อนกว่าปกติ น้ำทะเลที่อุ่นจึงถูกพัดไปทางชายฝั่งตะวันตกมหาสมุทรแปซิฟิกน้อยลง ส่งผลให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย รวมถึงฝั่งเอเชียบ้านเราเกิดความแห้งแล้งมากขึ้น ขณะเดียวกันลมค้าก็ไหลย้อนกลับพัดเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็น ที่อยูทางชายฝั่งตะวันออกของมหาสมทุรแปซิฟิก ทวีปอเมริกาใต้จึงเกิดฝนตกชุก ล่าสุดที่อินโดนีเซีย เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยเฉพาะที่หมู่บ้านคารันกันยาร์ในจังหวัดชวากลาง ประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านต้องขุดดินเพื่อหาน้ำกันแล้ว หมู่บ้านนี้มีประชากรกว่า 5,000 คน แต่ระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีฝนตกมาเลย สร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร ซูนาร์ดี ชาวบ้านวัย 52 ปี บอกว่า ความแห้งแล้งในหมู่บ้านเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน และไม่มีฝนตกมาเลยจนถึงปัจจุบัน สำนักอุตุนิยมวิทยาประจำจังหวัดชวากลาง เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ส่งผลให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง และประชากร 63% ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ทางการอินโดนีเซีย เคยเตือนประชาชนว่า ปีนี้จะต้องเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรง และอาจเกิดไฟป่า ในช่วงเดือนกันยายน สำหรับบ้านเราปริมาณฝนในหน้าฝนนี้ก็ต่ำกว่าค่าปกติเช่นกัน มีคำเตือนให้เกษตรกรวางแผนการใช้น้ำ และเตรียมกักเก็บน้ำไว้ใช้ เพราะภัยแล้งอาจรุนแรงไปจนถึงกลางปีหน้า

ข่าวแนะนำ