TNN จังหวัด “ระนอง” ฝนตกมากที่สุดของไทย

TNN

Earth

จังหวัด “ระนอง” ฝนตกมากที่สุดของไทย

จังหวัด “ระนอง” ฝนตกมากที่สุดของไทย

จังหวัดระนองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อย่างเต็มที่ในฤดูฝน จึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วงฤดู ปริมาณฝนรวมของจังหวัดระนองเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5,100 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 198 วัน

สำหรับจังหวัดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดของไทยอยู่ทางภาคใต้ฝั่งอันดามัน นั่นคือที่จังหวัดระนอง และเมืองนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ด้วย สาเหตุที่เรียกแบบนั้น เป็นเพราะว่าจังหวัดระนอง มีเพียง ๒ ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูร้อนมี 4 เดือน ฤดูฝนมี 8 เดือน สำหรับ ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม ส่วน ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เป็นช่วงที่ฝนตกมากที่สุด เฉลี่ยเดือนละ ๒๐ วัน จากนั้นพอเข้าเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกทั่วไปตามชายฝั่ง เท่ากับจังหวัดระนองมีฤดูฝนติดต่อกันถึง 8 เดือนและฤดูร้อน 4 เดือน เลยเป็นสาเหตุที่เรียกว่าเมือง ฝนแปดแดดสี่นั่นเอง เนื่องจากจังหวัดระนองอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ ซึ่งรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อย่างเต็มที่ในฤดูฝน จึงเป็นจังหวัดที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีฝนตกหนาแน่นตลอดช่วงฤดู ปริมาณฝนรวมของจังหวัดระนองเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5,100 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 198 วัน เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม ซึ่งมีฝนรวมเฉลี่ย 766.9 มิลลิเมตร และมีฝนตกเฉลี่ย 26 วัน ตกแทบทั้งเดือน ช่วงนี้จังหวัดระนองและพื้นที่ใกล้เคียงก็มีฝนชุกทีเดียว และคาดว่าจะตกต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนเลย ไม่เพียงแต่ปริมาณฝนเท่านั้น มรสุมช่วงนี้ยังทำให้คลื่นลมแรงด้วย ก็ต้องเตรียมเฝ้าระวังกันตลอดฤดูฝนนี้

ข่าวแนะนำ