TNN online “หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อน” ทำไทยร้อนพุ่งทะลุ 40 องศาฯ

TNN ONLINE

Earth

“หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อน” ทำไทยร้อนพุ่งทะลุ 40 องศาฯ

“หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อน” ทำไทยร้อนพุ่งทะลุ 40 องศาฯ

ในช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวและร้อนจัดเป็นบางวัน เกิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุม คาดปกคลุมยาวไปจนถึงปลายเม.ย.

หย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อน หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าหย่อมความร้อนนั้น คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยสัญลักษณ์ในแผนที่อากาศคือตัว L สีแดง ซึ่งเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนตัวนี้ปกคลุมอยู่ที่ไหน บริเวณนั้นจะมีอากาศร้อนอบอ้าว และหากปกคลุมนานหลายวันต่อเนื่องก็จะทำให้เกิดอากาศร้อนถึงร้อนจัด คาดว่าหย่อมความร้อนนี้จะปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายน แต่ในบางช่วงก็อาจจะคลายร้อนลงไปได้หากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะ ก็จะทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ซึ่งเราเรียกว่าพายุฤดูร้อน แต่ผ่านไปซักพัก หย่อมความร้อนก็จะกลับมาปกคลุมใหม่ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว โดยพื้นที่ที่จะมีอากาศร้อนถึงจัดอุณหภูมิสูงสุดแตะ ประมาณ 38-40 องศาเซลเซียสขึ้นไป คือพื้นที่แถบนี้ค่ะ ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ กาญจบุรีและสุพรรณบุรี ดังนั้นใครที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในช่วงที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดก็ต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ และจิบน้ำบ่อย ๆ ป้องกันการเกิดโรคลมแดด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง