TNN online หิมะตกเมืองไทย เป็นไปได้หรือไม่?

TNN ONLINE

Earth

หิมะตกเมืองไทย เป็นไปได้หรือไม่?

หิมะตกเมืองไทย เป็นไปได้หรือไม่?

สำหรับพื้นที่ที่มีจะมีหิมะตกนั้น ต้องหนาวจัด นอกจากนี้ต้องมีความชื้นในอากาศต่ำ ทำให้ละอองน้ำในเมฆรวมตัวกัน และเกิดการควบแน่น กลายเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมา เรียกว่า หิมะ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา อากาศหนาวในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และอากาศเมืองไทยยังหนาวไม่พอที่จะเอื้อให้หิมะตกลงมา

ช่วงนี้ภาคเหนือ ภาคอีสานอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะตามยอดดอย ยอดภู มีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้น แต่โอกาสที่จะเกิดหิมะตกอย่างจีน ญี่ปุ่นถือว่า น้อยมาก สำหรับพื้นที่ที่จะเกิดหิมะได้ จะต้องอยู่เหนือเส้น Tropic of Cancer ขึ้นไปทางซีกโลกเหนือ เช่น จีน รัสเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น หรืออยู่ใต้เส้น Tropic of Capricorn ทางซีกโลกใต้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ ส่วนประเทศไทยใกล้เส้นศูนย์สูตร ก็เลยไม่มีหิมะ สำหรับประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 25 ลิปดาเหนือ เรียกว่า อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาเพียงนิดเดียว ซึ่งถือว่าเป็นเขตร้อนชื้น โดยรวมอากาศมาตรฐานของไทยก็จะอบอ้าว สลับกันระหว่างร้อนกับฝนตก สำหรับพื้นที่ที่มีจะมีหิมะตกนั้น ต้องมีสภาพอากาศหนาวจัด พื้นที่นั้นๆ มีอุณหภูมิต่ำจนติดลบและต้องเป็นอุณหภูมิที่ติดลบมากพอ นอกจากนี้ต้องมีความชื้นในอากาศต่ำ ทำให้ละอองน้ำในเมฆรวมตัวกัน และเกิดการควบแน่น กลายเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมา เรียกว่า หิมะ นั่นเองค่ะ แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของบ้านเรา อากาศหนาวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น และสภาพอากาศเมืองไทยยังหนาวไม่พอที่จะเอื้อให้หิมะตกลงมานั่นเอง ตามประวัติไทยก็ยังไม่เคยมีหิมะตกมาก่อนด้วย เว้นเสียแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบรุนแรงจริง ๆ เกิดสภาพอากาศสุดขั้ว ไม่แน่ไทยก็อาจจะมีหิมะตกได้

ข่าวแนะนำ