TNN กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ ... การเปลี่ยนเลนส์แซงครั้งใหญ่ของจีน (ตอน 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

TNN

คอลัมนิสต์

กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ ... การเปลี่ยนเลนส์แซงครั้งใหญ่ของจีน (ตอน 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ ... การเปลี่ยนเลนส์แซงครั้งใหญ่ของจีน (ตอน 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ ... การเปลี่ยนเลนส์แซงครั้งใหญ่ของจีน (ตอน 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน

จากประสบการณ์ของผม จีนตั้งเป้าหมายใหม่ของการพัฒนาที่ท้าทายยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา อาทิ การกำหนดเป้าหมายการลงทุนในนวัตกรรมและการวิจัยขั้นพื้นฐานเป็น 7% ของมูลค่าการวิจัยและพัฒนาโดยรวม ณ สิ้นแผนพัฒนา 5 ฉบับที่ 14 (2025) 

ขณะเดียวกัน เป้าหมายมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมใหม่เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องต่อจีดีพีจะขยับขึ้นเป็นกว่า 17% ภายในปี 2025

การลงทุนในนวัตกรรมและการวิจัยขั้นพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นถึง 10% ในระยะกลาง พร้อมกับการประกาศว่า จีนจะเป็นผู้นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) โลกภายในปี 2030 ซึ่งถึงตอนนั้นเศรษฐกิจจีนก็ถูกคาดหมายว่าจะทาบชั้นและแซงหน้าสหรัฐฯ ก้าวขึ้นเป็นอภิมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกแล้ว

ยิ่งไปกว่านั้น จีนยังกล้าประกาศว่า จีนจะเป็นผู้นำนวัตกรรมโลกในทุกด้านภายในปี 2050 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง 100 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

นี่แสดงถึงการตั้งเป้าหมายที่สูงของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต และตระหนักดีว่าจีนต้องสร้างกำลังการผลิตคุณภาพสูงรูปแบบใหม่เพื่อใช้ในการก้าวแซงการพัฒนาของประเทศอื่น

กำลังการผลิตคุณภาพใหม่นี้อาศัยข้อมูล กำลังการประมวลผล เอไอ และอื่นๆ เป็นตัวขับเคลื่อนใหม่ นำไปสู่การผลิตคุณภาพที่มีเทคโนโลยีสูง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง

เรากำลังพูดถึงการผลิตรูปแบบใหม่ที่มีความล้ำสมัย อัจฉริยะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนั่นสะท้อนว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสําคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน อันจะนำไปสู่ผลผลิตอย่างก้าวกระโดดและมีขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศที่สูงขึ้น

การผลักดันจีนไปสู่ “การขุดอัจฉริยะ” นับเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในกรณีนี้ ด้วยการแนะนําเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน 

ก่อนหน้านี้ เราอาจได้ยินข่าวอุบัติเหตุ “เหมืองถ่านหินถล่ม” ที่นำไปสู่ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมาเป็นระยะ จีนจึงต้องการเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่ไปกับการลดการปลดปล่อยมลพิษ ด้วยการนำเอาการขุดอัจฉริยะมาใช้

คำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ กำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ในอนาคตจะมีหน้าตาอย่างไร? 

กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ ... การเปลี่ยนเลนส์แซงครั้งใหญ่ของจีน (ตอน 2) โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

กำลังการผลิตคุณภาพสูงใหม่ที่เกิดขึ้นจากการนำเอาเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) เอไอพลัส (AI+) บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันบนพื้นฐานของปรัชญาการพัฒนารูปแบบใหม่ที่ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมและความยั่งยืน 

กลุยทธ์ใหม่ที่พัฒนาผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีล้ำสมัยดังกล่าวมีเป้าหมายที่ต้องการนำไปสู่ผลลัพธ์ที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดและไร้ขอบเขต ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีนอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการผลิต และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เชิงกลยุทธ์ในที่สุด 

อาทิ เศรษฐกิจดิจิตัล เศรษฐกิจสีเขียว อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ รถยนต์ไร้คนขับ พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีชีวภาพ และวัสดุใหม่ รวมทั้งอุตสาหกรรมนวัตกรรมอื่น จึงนับเป็น “สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง” ของภาคการผลิตของจีนอย่างแท้จริง และของโลกในอนาคต

ท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่า นอกเหนือจากการเลือก “เหลี่ยงฮุ่ย” เป็นเวทีในการประกาศกลยุทธ์สำคัญดังกล่าวแล้ว ทำไมจีนเลือกใช้ปีมังกรนี้เป็นวันประกาศกลยุทธ์ใหม่ดังกล่าว 

ประการแรก ปี 2024 ถือเป็นปีครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประการที่ 2 ปีนี้ถือเป็นปีสําคัญสําหรับการบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปที่ลึกซึ้งและครอบคลุมที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 14 (2021-25)

ประการที่ 3 ท่ามกลางการเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15 (2026-2030) กำลังการผลิตคุณภาพใหม่จะกลายเป็นศูนย์กลางของแผนพัฒนาฯ และจะต่อเนื่องไปอีกหลายฉบับในระยะยาว นี่เป็นเสมือนการส่งสัญญาณว่า กลุยทธ์นี้จะมีบทบาทสําคัญต่อวิสัยทัศน์การเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของจีนในอนาคต

หลายฝ่ายเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์นี้จะถูกใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายระยะกลางและระยะยาวของจีน ทั้งในแง่ต่อการอัพเกรดอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ การรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

ปัจจุบัน จีนเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีชั้นสูง และเพียบพร้อมไปด้วยระบบนิเวศที่ดี รวมทั้งนโยบายและมาตรการส่งเสริมที่จริงจังและต่อเนื่อง ทำให้มีห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และหลากหลาย เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ การผลิตอัจฉริยะ และการพัฒนาสีเขียว

ความทันสมัยทางการเกษตรนับว่ามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนากําลังการผลิตคุณภาพใหม่ที่เรากำลังพูดถึง 

ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการเปิดรับในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยแก้ไขปัญหาและลดจุดอ่อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีอยู่เดิมเพื่อมุ่งสู่การผลิตอุปกรณ์การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเป็นอัจฉริยะ และจับตลาดระดับบน 

อาทิ รถแทรกเตอร์ไร้คนขับที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเกษตรกร ทุ่นแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และหล่อเลี้ยงเทคโนโลยีการเกษตรสีเขียวไปพร้อมกัน

อ่านต่อตอนหน้า ...


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง