TNN online (คลิป) ซีพีเอฟ เปิด RD Center โชว์นวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์ Future Food

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ซีพีเอฟ เปิด RD Center โชว์นวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์ Future Food

(คลิป) ซีพีเอฟ เปิด RD Center โชว์นวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์ Future Food

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 2 สถาบันอิศรา โชว์ศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์เทรนด์ Future Food

ข่าวที่เกี่ยวข้อง