ซีพีเอฟ ร่วมกับ กองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย

TNN ONLINE

สังคม

ซีพีเอฟ ร่วมกับ กองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย

ซีพีเอฟ ร่วมกับ กองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย

ซีพีเอฟ ร่วมกับ กองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ชาวชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ กองทัพบก ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างเสร็จล็อตแรกแก่ผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย ภายใต้ โครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในภาคกลาง ที่ดำเนินการโดย กองทัพบก ซึ่งมี พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือซีพีและซีพีเอฟ ร่วมเป็นประธานมอบในพิธีส่งมอบ จำนวน 29 หลัง จากทั้งหมด 40 หลัง แก่เจ้าของบ้าน ณ ลานกีฬา ชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส


พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการบูรณาการของรัฐและเอกชนเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยได้มีสิทธิเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นของตนเอง ตอบโจทย์ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมที่มั่นคง อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการซีพี และ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การบริษัทฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีส่วนทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยร่วมสนับสนุนกองทัพบก ในโครงการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด


"บริษัทฯ มีความยินดีที่โครงการนี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขของพี่น้องประชาชน ได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกของครอบครัว เพราะครอบครัวที่ดีเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป" นายสุภกิต กล่าว


ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนงบในการซ่อมแซมและสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยเฟสที่ 2 โดยซ่อมแซมเป็นจำนวน 40 หลัง ในชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 5.2 ล้านบาท บ้านทุกหลังของโครงการมีแบบแปลนเหมือนกันหมด และจะดำเนินการในรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนแออัดให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่ สำหรับบ้านพัก 29 หลัง ที่สร้างเสร็จและมอบให้เจ้าของบ้านแล้า ส่วนบ้านอีก 11 หลัง อยู่ในระหว่างการจัดสร้างและเตรียมส่งมอบให้เจ้าของบ้านต่อไป โดยเจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตยร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสและเหมาะสม


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand