TNN online ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชู ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร ปลอดโรค จากแม่ไก่อารมณ์ดี ที่เลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ในระบบปิดแบบปล่อยอิสระไม่ใช้กรง (Cage Free) ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคยุคใหม่

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

นายวราราชย์ เรืองศรี ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านกำกับดูแลและประกันการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดธุรกิจไก่ไข่ กล่าวว่า ธุรกิจไก่ไข่ของ ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มด้วยหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม สร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยในห่วงโซ๋การผลิตให้กับผู้บริโภค

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

สำหรับการเลี้ยงไก่ แบบไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิด ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจไก่ไข่ของซีพีเอฟ โดยฟาร์มวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี เป็นฟาร์มรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงจากกรมปศุสัตว์ 

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ซีพีเอฟ มีการคัดเลือกแม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ ที่มีความแข็งแรงตามธรรมชาติ มีภูมิต้านทาน ให้ผลผลิตสูง เลี้ยงด้วยธัญพืช และน้ำสะอาด ให้แม่ไก่เข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ มีความเป็นอยู่สุขสบาย อารมณ์ดี รวมถึงมีการติดตั้งเทคโนโลยีภายในฟาร์ม ให้สามารถตรวจสอบสุขภาพแม่ไก่ได้ทุกวัน ควบคู่กับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อป้องกันโรคสัตว์ ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยา ทำให้ไข่ไก่ Cage Free ของบริษัทฯ ปลอดฮอร์โมน และปลอดจากการใช้ปฏิชีวนะ 100% มีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงสดนูนสวย สด สะอาด ปลอดภัย

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังนำแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ที่มีการควบคุมโรค 100% เพื่อให้แม่ไก่ทุกตัวปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านอาหารและอากาศภายนอก ตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศในโรงเรือนปิดอย่างเหมาะสมตลอดเวลา ควบคุมความเข้มของแสง และมีเวลาเปิดปิดไฟตามข้อกำหนดของสายพันธุ์ เพื่อให้ไก่ได้มีเวลาพักผ่อน

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ขณะที่ในโรงเรือนมีความหนาแน่นอย่างเหมาะสม เลี้ยงแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ พร้อมเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อาทิ คอนเกาะสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นสำหรับคุ้ยเขี่ยและไซ้ขนทำความสะอาดตัวเอง ช่วยยกระดับคุณภาพและสุขภาพสัตว์


"ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติในรูปแบบ Smart Farm มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงและเพิ่มผลผลิต ลดการปนเปื้อนจากการเข้าไปในโรงเรือนของมนุษย์ และมีการตรวจประเมินการดำเนินงานของฟาร์มเป็นประจำทุกปี" นายวราราชย์ กล่าว 

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ผลผลิตไข่ไก่ไร้กรง จะผ่านระบบการเก็บโดยใช้ระบบสายพานลำเลียงออกจากโรงเรือนไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ และกระบวนคัดทำความสะอาดไข่ไก่ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อซาลโมเนลลา ที่สำคัญผ่านการตรวจสอบความสดของไข่ด้วยเครื่อง Freshness Test เพื่อยืนยันค่าความสดใหม่ของไข่ไก่ Cage Free ทุกฟอง ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค


นอกจากนี้ยังตรวจสอบรอยร้าวที่เปลือกไข่ด้วยระบบเสียง พร้อมระบุวันผลิตวัน หมดอายุ และแหล่งที่มาของไข่ไก่ทุกฟองด้วยเครื่องพิมพ์สีที่ปลอดภัยบนเปลือกไข่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และนำเครื่องจักรอัตโนมัติบรรจุไข่ไก่ Cage free โดยไม่สัมผัสมือคน อีกทั้งยังใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิล 100% ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ล่าสุด ไข่ไก่ Cage Free ซีพีเอฟ แบรนด์ “ยูฟาร์ม” (U Farm) ขึ้นทะเบียนได้รับฉลากคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Product) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) นับเป็นไข่ไก่เคจฟรี (ไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบไม่ขังกรง) ปลอดคาร์บอนรายแรกของทวีปเอเชีย เป็น แพ็กเกจขนาด 4 ฟอง/แพ็ก และขนาด 10 ฟอง/แพ็ก โดยมีการจัดหาคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนที่เหลือซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน จนถึงการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์เท่ากับศูนย์ 

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ส่วนผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สดปลอดสาร CP Selection 21 รายการ ที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของไข่ไก่ทั่วไปถึงร้อยละ 30 และในปีที่ผ่านมาช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 617,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งไข่ไก่เคจฟรี ฉลากคาร์บอนนิวทรัล และไข่ไก่สดปลอดสาร CP Selection ที่ได้รับฉลากลดโลกร้อน เป็นอีกทางเลือกให้คนไทยได้บริโภคอาหารโปรตีนคุณภาพสูง ดีต่อสุขภาพ และช่วยลดโลกร้อน จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ สนับสนุนผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอีกด้วย

ซีพีเอฟ คัดสรร ไข่ไก่ Cage Free สด สะอาด ปลอดภัย มาตรฐานระดับสากล

ซีพีเอฟ ส่งมอบสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูง ถูกสุขอนามัย มีกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานในระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าไข่ไก่ Cage Free มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการผลิตไข่ไก่ของเกษตรกร ในด้านเทคนิควิชาการให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ช่วยให้เกษตรกรไทยมีรายได้ และสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้กับคนไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง