TNN "CP ตุรกี" มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

"CP ตุรกี" มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

CP ตุรกี มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

"CP ตุรกี" มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

CP ตุรกี มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

"CP ตุรกี" ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายณรงศ์ อ่อนโพธา กรรมการผู้จัดการอาวุโส มอบอาหารคุณภาพปลอดภัย ภายใต้แบรนด์ซีพี ได้แก่ ไก่สดปลอดสาร ไส้กรอก นักเก็ตไก่ และไข่ไก่สด ให้แก่ตัวแทนคนไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหว และต้องอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ สำนักงานใหญ่ เมืองอิสตันบูล

CP ตุรกี มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

ก่อนหน้านี้ โรงครัวของ CP ตุรกี ได้ปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำขอบคุณจากชาวเมืองอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ ยังจัด "ทีมสนับสนุน" ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนท้องถิ่น ร่วมอำนวยความสะดวกในด้านภาษาและการสื่อสารให้แก่ทีม USAR THAILAND ในการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว นอกเหนือไปจากการมอบอาหาร เครื่องดื่ม และซิมทรู ณ เมือง Hatay ประเทศตุรกี CP ตุรกี มอบอาหารจากใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตเหตุแผ่นดินไหว

ข่าวแนะนำ