TNN (คลิป) "CPF ร้อยเรียงความดี" มอบท่ออากาศทางการแพทย์ ให้ รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) "CPF ร้อยเรียงความดี" มอบท่ออากาศทางการแพทย์ ให้ รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

(คลิป) CPF ร้อยเรียงความดี มอบท่ออากาศทางการแพทย์ ให้ รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เราเห็นถึงน้ำใจของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อน รวมถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในบริษัทฯ เคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤต ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันแม้จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซีพีเอฟ ยังคงมุ่งมั่นร้อยเรียงใจทำความดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวแนะนำ