TNN online (คลิป) พม.จับมือ CPF พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) พม.จับมือ CPF พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

(คลิป) พม.จับมือ CPF พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21

เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.จับมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ แถลงข่าวความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นเด็กดี เป็นเด็กเก่ง ร่วมพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง