TNN online บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรและนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) (BEM) ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ งานบริหารและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตรและนางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้จัดการหลักสูตร ได้นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลางด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชม บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนกลาง ทั้งนี้มี นายณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ Chief Content Officer บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด


บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
บสก. 11 ศึกษาดูงานส่วนกลาง ณ  BEM และ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง