เปิดภาพ ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

TNN ONLINE

WORLD

เปิดภาพ ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

คลองเวนิส ในอิตาลีกลายสภาพเป็นคลองที่ตื้นเขินจนเห็นโคลนตม หลังเกิดปรากฏการณ์น้ำลดลงอย่างผิดปกติ

วันนี้ ( 28 ก.พ. 64 )เกิดปรากฏการณ์ ระดับน้ำลดลงผิดปกติ ส่งผลให้ลำคลองต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเวนิส กลายเป็นคลองที่ตื้นเขิน เรือแจวและเรือเล็กหลายลำต้องจอดนิ่งอยู่ตามลำคลองที่ตื้นเขิน ไม่สามารถแล่นได้ตามปกติ เนื่องจากระดับน้ำมีความสูงแค่ 48 เซนติเมตร ระดับน้ำที่แห้งขอดในคลอง ยังทำให้ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองเวนิสเปลี่ยนไปอีกด้วย

เวนิส เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เนื่องจากมีลำคลองมากมาย ที่ชาวเมืองมักใช้เป็นเส้นทางเดินเรือหลัก นักท่องเที่ยวมักจะนิยมล่องเรือกอนโดล่า ชมทิวทัศน์สองฝั่งของบ้านเมือง รวมถึงวิถีชีวิตชาวเมืองเวนิส ระหว่างล่องเรือไปตามลำคลองสายต่างๆ ในเวนิส รวมถึงชมสถาปัตยกรรม กับศิลปะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ปัจจุบัน เวนิส เริ่มเผชิญกับความไม่สมดุลระหว่างน้ำขึ้นกับน้ำลง นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองเวนิส และทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม มักสร้างความเสียหายให้แก่ปราสาทยุคกลาง กับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือเรอเนสซองส์ ( Renaissance )


ขณะที่นักวิชาการระบุว่า น้ำท่วมเมืองเวนิสของอิตาลี มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ผสมผสานกัน ตั้งแต่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงระดับน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึงน้ำขึ้น-ลงผิดปกติ และแผ่นดินทรุดตัว ส่งผลให้เมืองเวนิสเผชิญน้ำท่วมบ่อยครั้ง

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

เปิดภาพ  ‘คลองเวนิส’ น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม