TNN เพนทากอนชี้ ไม่มี UFO ที่คนเห็นเป็นเพียงความเข้าใจผิดไปเอง

TNN

World

เพนทากอนชี้ ไม่มี UFO ที่คนเห็นเป็นเพียงความเข้าใจผิดไปเอง

เพนทากอนชี้ ไม่มี UFO ที่คนเห็นเป็นเพียงความเข้าใจผิดไปเอง

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เผยรายงานตรวจสอบ UFO ล่าสุด สรุปว่าไม่เคยมีมนุษย์ต่างดาวหรือยานต่างดาวมาเยือนโลก สิ่งที่คนพบเห็นเป็นเพียงวัตถุและปรากฏการณ์ธรรมดาแต่เข้าใจผิดกันไปเอง

พลตรี แพท ไรเดอร์ โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หรือเพนทากอน แถลงวานนี้ (8 มีนาคม) เปิดเผยผลการตรวจสอบของเพนทากอน เกี่ยวกับวัตถุบินที่ระบุไม่ได้ (unidentified flying objects: UFO) ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ตรวจสอบมาตั้งแต่เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ว่า เพนทากอนไม่พบหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีจากนอกโลก สิ่งที่คนพบเห็นแล้วคิดว่าเป็น UFO นั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นวัตถุและปรากฏการณ์ธรรมดา แต่คนเข้าใจผิดกันไปเอง


พลตรีไรเดอร์กล่าวต่อไปว่า จนถึงวันนี้ สำนักงานตรวจสอบสิ่งผิดปกติ หรือ AARO ของสหรัฐฯ ยังไม่เคยพบหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ที่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างที่ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ หรือบริษัทเอกชนใด ๆ ได้เข้าถึง หรือได้กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineering) กับเทคโนโลยีที่มาจากต่างดาวนอกโลก AARO ไม่เคยพบหลักฐานใด ๆ ในระหว่างการตรวจสอบผลการสอบสวนของรัฐบาลสหรัฐฯ , ตรวจสอบผลวิจัยทางวิชาการ และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ก็ไม่เคยยืนยันว่า ปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้ (unidentified anomalous phenomena: UAP) ใด ๆ ที่ถูกพบเห็นนั้น เป็นเทคโนโลยีจากต่างดาว


รายงานล่าสุดนี้ เป็นการตอกย้ำผลการตรวจสอบเมื่อปี 2022 หรือ 2 ปีก่อน เพนทากอนได้เปิดเผยผลการตรวจสอบของ AARO เป็นครั้งแรกเมื่อปีนั้น ซึ่ง AARO เป็นหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ของสหรัฐฯ ได้สรุปว่า ไม่เคยพบหลักฐานยืนยันว่า มนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลก หรือเคยมียานต่างดาวตกลงบนโลกแต่อย่างใด


————

ภาพ: Reuters

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง