TNN online เช็กเลย! เวลาเปิด-ปิด 'แบงก์ในห้าง' หลังศบค.คลายล็อกดาวน์

TNN ONLINE

Wealth

เช็กเลย! เวลาเปิด-ปิด 'แบงก์ในห้าง' หลังศบค.คลายล็อกดาวน์

เช็กเลย! เวลาเปิด-ปิด 'แบงก์ในห้าง' หลังศบค.คลายล็อกดาวน์

เช็กเลยสถาบันการเงินของรัฐได้ปรับเวลาเปิด-เปิดธนาคารในห้างหลังศบค.คลายล็อกดาวน์

วันนี้ ( 14 ต.ค. 64 )จากกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จากเดิมเริ่มตั้งแต่ 21.00 น. และให้ขยายเวลาเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ได้ถึง 21.00 น. จากเดิมให้ปิดก่อน 20.00 น. เพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้รับบริการจากสถาบันการเงินของรัฐได้อย่างสะดวกมากขึ้น

ทั้งนี้สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) และสถาบันการเงินสมาชิก 4 แห่ง ที่มีสาขาให้บริการในห้างสรรพสินค้า ได้ขยายเวลาการเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เวลาเปิดทำการ 11.00 - 18.00 น.

2.ธนาคารออมสิน เวลาเปิดทำการ 11.00 - 18.00 น.

3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เวลาเปิดทำการ 11.00 - 18.00 น.

4.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) เวลาเปิดทำการ 11.00 - 18.00 น.

โดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ธนาคารยังคงยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของลูกค้า และพนักงานทุกคน พร้อมกำหนดวิธีบริหารจัดการในสาขาภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดช่องการให้บริการ และจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา เพื่อเว้นระยะห่างที่เหมาะสม และจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก และหน้าช่องให้บริการ รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดสาขาตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ

เช็กเลย! เวลาเปิด-ปิดแบงก์ในห้างหลังศบค.คลายล็อกดาวน์


ข้อมูลจาก : สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.)

ภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ