“กรุงไทย” ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง คุ้มครองเงินต้น100%

TNN ONLINE

Wealth

“กรุงไทย” ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง คุ้มครองเงินต้น100%

“กรุงไทย” ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง คุ้มครองเงินต้น100%

“กรุงไทย” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์การลงทุนแห่งอนาคต เปิดขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note” มุ่งเน้นลงทุน 4 กระแสธุรกิจหลักที่เป็นเทรนด์อนาคต

วันนี้( 1ก.ย.64) นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จจากการออกเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนีหุ้นกลุ่มธุรกิจ Luxury เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยลูกค้าให้การตอบรับเข้ามาจองซื้อเกินความคาดหมาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ ธนาคารจึงเร่งออกหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงรุ่นใหม่ “หุ้นกู้อนุพันธ์แฝงกรุงไทย iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND Index Linked Note” อายุ 5 ปี เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหุ้นทั่วโลก iSTOXX® ที่เลือกเฟ้นลงทุนในธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากกระแสการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคต และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เช่น Verizon ผู้ให้บริการ 5G ยักษ์ใหญ่ Pfizer ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 Gilead Sciences ผู้ผลิตยา Remdesivir ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยชูจุดเด่นคุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบกำหนด และทยอยจ่ายคืนเงินต้นแก่นักลงทุนทุกปีตลอดอายุ 5 ปี เสนอขายระหว่างวันที่ 6-9 กันยายนนี้


ทั้งนี้ โลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยมีตัวเร่งคือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง มีการใช้เทคโนโลยีและระบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งการช้อปปิ้ง การทำงาน การศึกษา และการรักษาพยาบาล ทำให้กระแสแห่งโลกอนาคต 4 กระแสหลักมีแนวโน้มในการเติบโตสูง ประกอบด้วย

1.กระแสแห่งการเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน ด้วยระบบ 5G, Cloud Computing, Video Gaming

2. กระแสแห่งนวัตกรรมอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Internet of Things ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การใช้งาน AI ในอุปกรณ์ต่างๆ แอพพลิเคชัน หรือโลกโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

3. กระแสแห่งการเติบโตแบบยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานทดแทน รถยนต์ไฟฟ้า

4. กระแสดูแลรักษาสุขภาพ ที่ทุกคนในโลกให้ความสำคัญมากขึ้น หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการคิดค้นวัคซีน การรักษาพยาบาล และการป้องกันโรค เพื่อให้ประชากรโลกมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น Biotech และ Robotic Surgeryข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง