TNN online จับสัญญาณ Healthcare จีนเตรียมขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของโลกในอนาคต

TNN ONLINE

Wealth

จับสัญญาณ Healthcare จีนเตรียมขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของโลกในอนาคต

จับสัญญาณ Healthcare จีนเตรียมขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของโลกในอนาคต

จีนเตรียมก้าวย่างขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของโลกแทนสหรัฐฯ ด้วยวิสัยทัศน์การพุ่งเป้าเป็นผู้นำนวัตกรรมหนุนธุรกิจ Healthcare เติบโตในอนาคต โดย "วิศรุต จารุอนันตพงษ์" AFPT™ Wealth Manager ธนาคารทิสโก้

นาทีนี้คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าประเทศจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกแทนสหรัฐฯ ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่เติบโตกว่า 10 เท่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่สหรัฐฯ เติบโตเพียง 1 เท่า และด้วยวิสัยทัศน์ของจีนที่ต้องการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก (Global Leader in Innovation) ในปี 2050 ทำให้รัฐบาลมีการทุ่มงบประมาณอย่างมหาศาลในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ของตน โดยในปี 2019 จีนมีการสนับสนุนงบวิจัย 10.3 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเกือบ 80% เป็บงบประมาณสำหรับทำวิจัยในภาคธุรกิจของเอกชน สูงกว่าสหรัฐฯ ที่มีสัดส่วนราว 71% 


ด้วยแนวทางดังกล่าวบวกกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งธุรกิจ E-commerce เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนหน้านี้ แต่ธุรกิจที่กำลังเป็นม้ามืดในปัจจุบันและกำลังมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น คือธุรกิจ Healthcare ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่อยู่ในแผนปฏิรูปประเทศระยะยาวหรือที่เรียกว่า Healthy China 2030 Plan


ในปัจจุบันตลาด Healthcare ของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ แต่ในแง่การเติบโตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม Healthcare ในจีนมีระดับการเติบโตเป็นอันดับ 1 ของโลก หรือเติบโตเฉลี่ยราว 16% ต่อปี ในขณะที่สหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยเพียง 4% ต่อปีเท่านั้น และด้วยนโยบาย Healthy China 2030 จะทำให้จีนยังคงอัตราการเติบโตในระดับสูงต่อไปได้ โดยนโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นให้ประชาชนทั้ง 100% ของจีน สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ให้การสนับสนุนการทำวิจัยและค้นคว้าตัวยาใหม่ๆ ควบคู่ไปกับอนุมัติตัวยาใหม่ๆ ให้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ในปี 2019 มีจำนวนยาของจีนที่ได้รับอนุมัติจากทางการสูงถึง 56 ตัวยา และเป็นครั้งแรกที่ตัวยาใหม่ได้รับอนุมัติสูงกว่าของสหรัฐฯ โดย South China Moring Post (SCMP) คาดการณ์ว่า ในปี 2023 อุตสาหกรรมยาของจีนจะมีเม็ดเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงถึง 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 23% ต่อปี และคิดเป็นสัดส่วน 23% ของงบวิจัยและพัฒนาตัวยาใหม่ทั่วโลก


ในขณะที่อุตสาหกรรมยากำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่เริ่มสนใจเข้ามาในธุรกิจ Helathcare หรือที่เรียกว่า Healthcare IT (HIT) / Healthcare Innovation ก็กำลัง Disrupt ตลาด Healthcare แบบเดิมๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท PingAn, Alibaba และ Tencent โดยทั้ง 3 บริษัทมีธุรกิจด้าน Healthcare อาทิ  PingAn Good Doctor ผู้ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพทางการแพทย์ และบริการแพทย์ ออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมการให้คำปรึกษา รวมถึงซื้อและจัดส่งยาผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีผู้สมัครใช้บริการสูงถึง 346 ล้านราย


Ali Health ประกอบธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ในประเทศจีน ผ่าน Application ของตัวเอง ถึงแม้ในปัจจุบันอัตราการเข้าถึงการซื้อยาออนไลน์ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจโรค ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 2% แต่ล่าสุดทางการจีนมีการอนุมัติให้สามารถขายยาแบบ Prescription Drugs หรือยาที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งรายได้จากยาประเภทนี้คิดเป็น 85% ของยอดขายยาทั้งหมดในจีน ทำให้ตลาดการ ซื้อ-ขาย ยาออนไลน์ยังสามารถโตได้อีกมาก


We Doctor ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Tencent โดย We Doctor เป็นผู้บริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง โดยผู้รับบริการสามารถเลือกแพทย์จากประวัติและผลงานที่ผ่านมา อีกทั้งสามารถขอรับใบรับรองแพทย์ได้เลย และยังมีการให้คะแนนแพทย์ผู้วินิจฉัยได้ ซึ่งปัจจุบัน We Doctor มีเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 3,200 แห่ง และหมอกว่า 360,000 คน


ในปัจจุบันคาดว่ากลุ่ม Healthcare IT ของจีนมีขนาดราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้น (CAGR) 37.66% ต่อปีทีเดียว จะเห็นได้ว่าถึงแม้ในปัจจุบันอุตสาหกรรม Healthcare ของจีนจะยังมีขนาดเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ แต่กลับมีอัตราการเติบโตสูงกว่าฝั่งสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก อีกทั้งการมีนโยบายสนับสนุนทุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์จะช่วยให้อุตสาหกรรม Healthcare ของจีนสามารถคงอัตราการเติบโตในระดับสูงได้ ทำให้ในอนาคตอุตสาหกรรม Healthcare ของจีนมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของโลกแทนสหรัฐฯ เช่นเดียวกับด้านเศรษฐกิจของจีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของโลก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง