ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี

TNN ONLINE

WEALTH

ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี

 ก.พลังงาน ผนึก สกพอ.ผุดปิโตรเคมีเฟส 4 ใน อีอีซี

กระทรวงพลังงาน ร่วมขับเคลื่อนแผนลงทุนพื้นที่ อีอีซี ผลักดันโครงการปิโตรเคมี ระยะที่ 4 พร้อมจัดหาพลังงานรองรับความต้องการใช้

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วานนี้ ( 23 ก.พ.) กระทรวงพลังงาน โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมหารือกับ นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และ นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ ปิโตรเคมี ระยะที่ 4 ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และการบริหารจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ อีอีซี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับคนไทย และเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต หลังวิกฤตโควิด-19


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ในส่วนของการส่งเสริมการลงทุนโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน อีอีซี ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ขณะนี้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการพร้อมสำรวจความพร้อมของนักลงทุน ซึ่งพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มให้ความสนใจและมีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในพื้นที่ อีอีซี คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปี 2564 และจะเกิดการลงทุนในช่วงปี 2568-2570 ซึ่งขณะนี้ทาง อีอีซี ได้ตอบรับบรรจุเป็นแผนการลงทุนและจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในโครงการดังกล่าวต่อไป


ประการที่ 2 การบริหารจัดการไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ อีอีซี กระทรวงพลังงานจะเป็นเจ้าภาพในการตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สกพอ. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมดำเนินการหาข้อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กพช. ต่อไป เบื้องต้นจะมุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่ อีอีซี หรือหากไม่เพียงพอจะหาแนวทาง เพื่อจัดหาพลังงานทดแทนรองรับการใช้ของอุตสาหกรรมภายใน อีอีซี ให้เพียงพอและมีความมั่นคง


โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับ อีอีซี ซึ่งนอกจากจะช่วยเศรษฐกิจในพื้นที่แล้ว ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติอีกด้วย โดยในส่วนของการผลิตและจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ อีอีซี กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายและรูปแบบการดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าพื้นที่ดังกล่าว


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง