"อดิศรา จุลธุระ" ซื้อUPA 600 ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

"อดิศรา จุลธุระ" ซื้อUPA 600 ล้านหุ้น

อดิศรา จุลธุระ  ซื้อUPA 600 ล้านหุ้น

"อดิศรา จุลธุระ" เข้าซื้อ UPA จำนวน 600 ล้านหุ้น กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3

นางอดิศรา จุลธุระ ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ได้ซื้อหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA จำนวน 600 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.9955% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่กลุ่มนางอดิศรา จุลธุระ ถืออยู่ก่อนหน้า จำนวน 52 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.7796% เพิ่มขึ้นเป็น 652 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 9.7751% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และส่งผลให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 3 ของ UPA

สำหรับ UPA เป็นผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน อสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจสาธารณูปโภค รวมถึงแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ เพื่อเป้าหมายคือ การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ