"วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์" ขายNER 30ล้านหุ้น

TNN ONLINE

WEALTH

"วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์" ขายNER 30ล้านหุ้น

วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ ขายNER 30ล้านหุ้น

"วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์" ขายหุ้น NER จำนวน 30 ล้านหุ้น ลดสัดส่วนเหลือ คิดเป็น 4.9662%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือก.ล.ต. แจ้งว่า นางสาว วิลาสิณี จึงธนสมบูรณ์ รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้จำหน่ายหุ้นของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 1.948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่เคยถืออยู่จำนวน 106.48 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 6.9142% ลดลงเหลือ 76.48 ล้านหุ้นหรือคิดเป็น 4.9662% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับ NER เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น โดยในปี 60 มีสัดส่วนการขายในประเทศอยู่ที่ 60.01% และต่างประเทศ 39.84%

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ