CRCซื้อหุ้น“แฟมิลี่มาร์ท”ถือ100%

TNN ONLINE

WEALTH

CRCซื้อหุ้น“แฟมิลี่มาร์ท”ถือ100%

CRCซื้อหุ้น“แฟมิลี่มาร์ท”ถือ100%

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ซื้อหุ้นเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท เพิ่มอีก 49% จากผู้ร่วมลงทุนญี่ปุ่น ที่ถอนการลงทุนในไทย รวบหุ้นในมือ 100% มีอำนาจบริหารแฟรนไชส์แบรนด์ “FamilyMart” เต็มรูปแบบ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อหุ้นบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท (CFM) ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย จำนวน 5.75 ล้านหุ้น คิดเป็น 49% จาก FamilyMart Co,Ltd. (JFM) ผู้ร่วมลงทุนสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทย

ส่งผลให้กลุ่มถือหุ้นทั้งหมด 100% ซึ่งจะทำให้บริษัท มีอำนาจในการบริหารแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ “FamilyMart” อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายกิจการสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CRC กล่าวว่า CRC กลายเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% ในบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท โดยตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีของการบริหารธุรกิจร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท CRC ได้มุ่งมั่นพัฒนาโมเดล และขยายกิจการแฟมิลี่มาร์ทให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันแฟมิลี่มาร์ทมีสาขาทั้งสิ้นประมาณ 1,000 สาขา และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาของร้านสะดวกซื้ออย่างต่อเนื่อง

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ