การบินไทยตั้ง4บอร์ดใหม่

TNN ONLINE

WEALTH

การบินไทยตั้ง4บอร์ดใหม่

การบินไทยตั้ง4บอร์ดใหม่

บอร์ดการบินไทย มีมติแต่งตั้ง 4 กรรมการใหม่

บริษัท การบินไทย (THAI) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษ วันนี้(25พ.ค.) ที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการใหม่ 4 คน ประกอบด้วย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

บุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัย

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


ข่าวแนะนำ