บ้านสองหลังอย่าตกใจใบแจ้งเก็บภาษีที่ดิน เรื่องนี้แก้ได้!

TNN ONLINE

WEALTH

บ้านสองหลังอย่าตกใจใบแจ้งเก็บภาษีที่ดิน เรื่องนี้แก้ได้!

บ้านสองหลังอย่าตกใจใบแจ้งเก็บภาษีที่ดิน เรื่องนี้แก้ได้!

คนมีบ้านสองหลังเริ่มตกใจได้ใบแจ้งเก็บภาษีที่ดินแม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยเช่า แต่เรื่องนี้แก้ได้เพียงแค่ไปสำนักงานเขต

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .. .... 2) ร่างกฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ .. .... และ 3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

การจัดเก็บภาษีดังกล่าว จะเริ่มมีผลจริงๆคือ 1 .. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน บ้านสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด ควรเตรียมความพร้อมในการเสียภาษีภายในเดือนเม.. ของทุกๆ ปี โดยในช่วง 1 .-30 .. 62 ทุก อบต. เทศบาล และทุกเขต จะออกสำรวจพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง จากนั้นช่วงเดือน ..63 จะประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ต่อจากนั้น ในเดือน .. 63 จะแจ้งการประเมินภาษี และภายในเดือน เม..63 จะต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด

ทำให้หลายคนอาจจะยังเข้าใจว่า เป็นเรื่องยุ่งยาก และอาจมีคำถามเกิดขึ้น เช่น ฉันมีบ้านสองหลัง จะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือ? แล้วจะมีข้อยกเว้นบ้างหรือเปล่า? ปัจจุบันนี้ มีประชาชนบางส่วนได้รับเอกสารสีฟ้าเพื่อแจ้งเสียภาษีแล้วแม้จะมีมูลค่าไม่ถึง 10 ล้าน และมีไว้เพื่อใช้อยู่อาศัย ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อื่นๆก็ตาม อีกกรณีหนึ่งคือใบแจ้งขนาดของพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับแจ้งมาซึ่งเรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ไม่ต้องตกใจว่าจะต้องจ่ายเงินหลายบาท


TNN ช่อง 16 ได้ทำการสำรวจข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับเอกสารแล้วพบว่าการคำนวณอัตราภาษียังขึ้นอยู่กับฐานภาษีของแต่ละคน โดยหากมูลค่าของบ้านของบุคคลธรรมดาราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีอย่างแน่นอน และวิธีการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถนำเอาหลักฐานไปเขียนคำร้องที่สำนักงานเขตเพื่อแจ้งขนาดพื้นที่ที่ถูกต้องและจุดประสงค์ ซึ่งวิธีการง่ายนิดเดียว เพียงแค่นำเอกสารดังต่อไปนี้ยื่นที่สำนักงานเขต


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด

ต่อมาเพียงแค่กรอกคำร้องแก้ไขรายการพื้นที่ ในกรณีที่ไม่ตรงกับเอกสาร และ ขอแจ้งยืนยันการใช้ประโยชน์ว่าไม่ได้ให้เช่าหรือทำการค้าอื่นๆแต่อย่างใดตามเอกสารตัวอย่างนี้


จะเห็นได้ว่าการได้รับเอกสารภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่เรื่องน่าตกใจเลย เราสามารถไปแจ้งที่สำนักงานเขตให้ถูกต้องได้โดยใช้เวลาเตรียมเอกสารง่ายๆและใช้เวลาไม่นาน ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอย่างที่ใครหลายคนคิดเพียงแค่ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ