TNN online สภาเศรษฐกิจโลกชี้ประเทศไทยเสี่ยงฟองสบู่แตกสูงสุด

TNN ONLINE

Wealth

สภาเศรษฐกิจโลกชี้ประเทศไทยเสี่ยงฟองสบู่แตกสูงสุด

สภาเศรษฐกิจโลกชี้ประเทศไทยเสี่ยงฟองสบู่แตกสูงสุด

สภาเศรษฐกิจโลกเผยความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 5 เรื่อง พบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่นำมาเป็นอันดับแรก

วันนี้ (15พ.ย.62) นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษารายงานเรื่อง "ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ (Regional Risk of Doing Business 2019) ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225% ของจีดีพีโลก สะท้อนความอ่อนแอของภาคการเงินส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อ ความเสี่ยงในด้านการจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน 

นอกจากนั้นสภาเศรษฐกิจโลก ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปีนี้ 10 อันดับแรก คือ 1.วิกฤตทางการเงิน 2.การโจมตีทางไซเบอร์ 3.ภาวะการว่างงาน 4.วิกฤตราคาพลังงาน 5.ความล้มเหลวของรัฐบาล 6.ความวุ่นวายทางสังคม 7.การโจรกรรมข้อมูล 8.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 9.การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 10.เศรษฐกิจฟองสบู่ โดยความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ โดยสรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ 1.ภัยธรรมชาติ 2.การโจมตีทางไซเบอร์ 3.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4.วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6.เศรษฐกิจฟองสบู่ 7.การโจรกรรมข้อมูล 8.วิกฤตราคาพลังงาน 9.ภาวการณ์ว่างงาน 10.ความล้มเหลวของรัฐบาล

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เศรษฐกิจฟองสบู่ 2.ความล้มเหลวของรัฐบาล 3.การโจมตีทางไซเบอร์ 4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ และ 5.ความไม่มั่นคงทางสังคม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ส่งออกวูบ-ปิดโรงงาน เตะฝุ่นเพิ่ม

สรท.ทำใจคาดส่งออกปีนี้ติดลบ1.5% ลุ้นปีหน้าพลิกบวก1%

ส่งออกก.ย.ติดลบ 1.4% เหตุบาทแข็ง-ศก.โลกชะลอตัว

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง