TNN วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง

TNN

Wealth

วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง

วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง

วันหยุดปีใหม่ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารหยุดวันไหน สาขาธนาคารในห้างเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง

วันหยุดปีใหม่ 2567 เช็กที่นี่ ธนาคารหยุดวันไหน สาขาธนาคารในห้างเปิด-ปิดทำการ วันและเวลาใดบ้าง


ประกาศวันหยุดปีใหม่ 2567 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี 2566 จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566


ทั้งนี้ ทำให้มีวันหยุด รวม 4 วัน ดังนี้  

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 (วันหยุดชดเชย)

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566  

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567


ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566


ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารปิดไหม สาขาธนาคารในห้างเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่


ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารกรุงไทย แจ้งวันปิด-เปิดทำการสาขา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

สาขาในห้าง และสาขาเปิดทำการ 7 วัน

- ปิดทำการ : 31 ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567

- เปิดทำการ : 2 มกราคม 2567

สาขาทั่วไป

- ปิดทำการ : 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567

- เปิดทำการ : 2 มกราคม 2567

โปรดวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ ตู้ ATM / เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง


 

ธนาคารไทยพาณิชย์

SCB ขอแจ้งวัน เปิด-ปิดสาขา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยในวันที่สาขาปิดทำการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจาก ตู้ ATM, ตู้ CDM และ แอป SCB EASY ได้ตามปกติ


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

แจ้งวันหยุดธนาคาร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง

- Krungsri ATM

- Krungsri Online / Krungsri Biz

- KMA-Krungsri Mobile App

โทร 1572


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง
ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี)

ทีทีบี ขอแจ้งวันเปิด - ปิดทำการของสาขาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2566 สาขาในห้างเปิดให้บริการทุกสาขา

- วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 ปิดให้บริการทุกสาขา

- วันที่ 2 มกราคม 2567 เปิดให้บริการทุกสาขา

ทั้งนี้ ในวันที่สาขาปิดให้บริการ ธนาคาร ขอแนะนำให้ลูกค้าทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ตู้ ATM/CDM/PUM ของทีทีบี

วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องวันหยุดตามประเพณีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

29 ธันวาคม 2566

สาขาที่เปิดให้บริการ

- สาขามีนบุรี

- สาขาบางพลัด

- สาขาถนนศรีนครินทร์

- สาขาบิ๊กซี ปัตตานี

- สาขาถนนภูมาชีพ ยะลา 2

- สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส

1 มกราคม 2567

สาขาปิดให้บริการ - ปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง


ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงวันหยุด 

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า


วันหยุดปีใหม่ 2567 ธนาคารหยุดวันไหน เปิด-ปิดทำการวันและเวลาใดบ้าง

 
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ