TNN online มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เปิดให้ทดลองวันนี้ วิ่งฟรีถึง 3 ม.ค.

TNN ONLINE

Wealth

มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เปิดให้ทดลองวันนี้ วิ่งฟรีถึง 3 ม.ค.

มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  เปิดให้ทดลองวันนี้ วิ่งฟรีถึง 3 ม.ค.

คมนาคมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เริ่มเปิดทดลองใช้วันนี้ วิ่งฟรีถึง 3 ม.ค. 67

วันนี้ ( 27 ธ.ค. 66 )นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  หรือ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี  เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 


ทั้งนี้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางและขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกของประเทศ ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี 


มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก - ด่านกาญจนบุรี พร้อมแล้วที่จะเปิดทดลองให้ประชาชนได้ใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะสามารถเดินทางในช่วงปีใหม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นับเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงคมนาคมมอบให้พี่น้องประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตกได้เป็นอย่างดี


สำหรับ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี  มีลักษณะเป็นทางหลวงพิเศษที่มีมาตรฐานสูง ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร มีการควบคุมการเข้า - ออกอย่างสมบูรณ์ (Fully Controlled Access) ทำให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัย มีจุดเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก กับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ผ่านพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี - อำเภอพนมทวน) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร รวมถึงมีทางแยก (Spur Line) เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม - ชะอำ ที่จุดตัดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง 9.8 กิโลเมตร 


มีทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายทางหลวงสายสำคัญตลอดแนวเส้นทาง พร้อมด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง 8 แห่ง ซึ่งรองรับทั้งเงินสดและระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือ M-Flow


 นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมการจราจร ระบบอำนวยความสะดวก และระบบอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ 17 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8 สัญญา มีความก้าวหน้าโดยรวมร้อยละ 95.96 ส่วนงานออกแบบและก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมติดตั้งงานระบบ มีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 32.06 โดยมีเป้าหมายให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการตลอดเส้นทาง ช่วงปลายปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยเริ่มเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางภายในปี 2568 


ในวันนี้กรมทางหลวง พร้อมแล้วที่จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 ตั้งแต่ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ถึงด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กิโลเมตร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 323 (ถนนแสงชูโต) และช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากเดิมใช้เวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที เหลือเพียง 30 นาที อีกด้วย


ข้อมูลจาก : กระทรวงคมนาคม 

ภาพจาก: Motorway Thailand 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง