TNN online ครม.ไฟเขียวลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.

TNN ONLINE

Wealth

ครม.ไฟเขียวลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.

ครม.ไฟเขียวลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 นาน 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.

คนใช้รถเฮ! ครม.ไฟเขียวลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม 7 พ.ย.


นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับลดภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทลงแต่เพียงในอัตรา 1 บาทต่อลิตร โดยกระทรวงการคลังเสนอให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานไปบริหารจัดการให้ปรับลดราคาสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลงอีกลิตรละ 1.50 บาท ให้เป็นลิตรละ 2.50 บาท ตามที่กระทรวงพลังงานเคยเสนอไว้ วันนี้ ครม. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังเสนอให้เป็นมติว่าให้กองทุนน้ำมันไปบริหารจัดการชดเชยเงินที่ต้องใช้จ่ายในส่วน 1.50 บาทต่อลิตรดังกล่าวเองในภายหลัง มีกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่ 7 พ.ย. 66ภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง