TNN online 'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย

TNN ONLINE

Wealth

'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย

'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย

ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ "พักชำระหนี้" ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วเกือบ 9 แสนราย

ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ "พักชำระหนี้" ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วเกือบ 9 แสนราย


นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ 30 กันยายน 2566 โดยมีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกว่า 2 ล้านราย ยอดหนี้ทั้งหมดจำนวน 283,000 ล้านบาท


ธ.ก.ส. ได้เปิดบูธให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน “BAAC Mobile” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งการตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสุขภาพหนี้ การทำเอกสารข้อตกลงต่อท้ายสัญญา และการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ พร้อมเติมสินเชื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท


นายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์แล้วกว่า 880,345 คน (ณ 26 ตุลาคม 2566)


ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและลูกค้ารายย่อยที่เข้าร่วมมาตรการ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทำงานว่ามีจุดใดที่มีปัญหา เพื่อปรับปรุงให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว สำหรับพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว จำนวนกว่า 11,647 ราย จำนวนหนี้ 1,547 ล้านบาท และมีผู้แจ้งความประสงค์ผ่าน แอปพลิเคชัน BAAC Mobile แล้วกว่า 2,884 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566)ขั้นตอนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้

ธ.ก.ส. อำนวยความสะดวกในการใช้บริการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงลดความคับคั่งในการเข้าไปใช้บริการที่สาขา ธ.ก.ส. ได้จัดวางระบบให้เกษตรกรลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ หากเข้าเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรการ ธ.ก.ส. จะนัดหมายลูกค้าและผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึง 31 มกราคม 2567 รวม 4 เดือน'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

 


'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

 


'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

 


'พักหนี้เกษตรกร' ลูกค้า ธ.ก.ส. แจ้งความประสงค์แล้วเกือบ 9 แสนราย ภาพจาก ธกส BAAC Thailand

 ช่องทางดาวโหลด แอปพลิเคชัน BAAC Mobile


-ระบบ IOS คลิกที่นี่


-Android  คลิกที่นี่ 


หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ Call Center 0-2555-0555 หรือ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ


แฟ้มภาพ AFP / ธ.ก.ส.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง