TNN สูตรต่อยอดธุรกิจ ยาหม่องพันล้าน I เซียงเพียวอิ๊ว I MEET THE TOP EP.92

TNN

Wealth

สูตรต่อยอดธุรกิจ ยาหม่องพันล้าน I เซียงเพียวอิ๊ว I MEET THE TOP EP.92

สูตรต่อยอดธุรกิจ ยาหม่องพันล้าน I เซียงเพียวอิ๊ว I MEET THE TOP EP.92

สูตรต่อยอดธุรกิจ ยาหม่องพันล้าน เซียงเพียวอิ๊ว

รายการ MEET THE TOP จะพาไปพูดคุยกับทายาทรุ่นที่ 3 ของ เบอร์แฮม 1958 หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกับยาหม่องน้ำ เซียงเพียวอิ๊ว กับคุณ มีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ถึงการรักษาตำนานของสินค้าและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ไปพร้อม ๆ กัน ข่าวแนะนำ