TNN online ใกล้สิ้นสุด! ttb คาดปี 2566 ปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลาย

TNN ONLINE

Wealth

ใกล้สิ้นสุด! ttb คาดปี 2566 ปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลาย

ใกล้สิ้นสุด! ttb คาดปี 2566 ปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลาย

ttb analytics คาดปี 2566 ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์คลี่คลาย เป็นปัจจัยบวกหนุนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่า ในปี 2566 สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายลง สอดคล้องกับเศษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคหลักมีแนวโน้มลดลง โดยคาดการณ์ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ของโลกในปี 2565 และปี 2566 มีแนวโน้มการเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 7 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ 

ใกล้สิ้นสุด! ttb คาดปี 2566 ปัญหาขาดแคลนชิปคลี่คลาย

และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทสินค้า พบว่าปี 2565 การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้มลดลง และในปี 2566 ปัญหาการขาดแคลนในอุตสาหกรรมรถยนต์จะน้อยลงตามไปด้วย

ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ลดลงเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมของไทยที่ต้องพึ่งพาเป็นชิ้นส่วนหลัก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลายน้ำของไทยที่พึ่งพาเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า จึงมีทิศทางดีขึ้นจากการมีชิ้นส่วนเพียงพอรองรับการผลิตได้มากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งนี้สถานการณ์ขาดแคลนชิปที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลดีต่อผู้ผลิตสินค้าในประเทศ สะท้อนจากตัวเลขมูลค่านำเข้าของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 เติบโตถึงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากไต้หวันและจีน ประเภทเซมิคอนดักเตอร์ที่ไทยนำเข้ามีทั้งแผงวงจรและอุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่นๆ และระยะต่อไปอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยยังจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อรองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง