TNN online คลังคาด รายได้รัฐบาลปีงบ 65 เกินเป้า 7 หมื่นล้าน!

TNN ONLINE

Wealth

คลังคาด รายได้รัฐบาลปีงบ 65 เกินเป้า 7 หมื่นล้าน!

คลังคาด รายได้รัฐบาลปีงบ 65 เกินเป้า 7 หมื่นล้าน!

คลังคาด ปิดหีบจัดเก็บรายได้รัฐบาลปีงบ 65 เกินเป้าหมาย 7 หมื่นล้านบาท ชี้การบริโภคและท่องเที่ยวหนุนภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น คาดปีงบ 66 จัดเก็บตามเป้า พร้อมเร่งหน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายงบลงทุน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังคาดการณ์ ปิดหีบการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2565 ว่าจะเกินกว่าเป้าหมายประมาณ 7 หมื่นล้านบาท โดยหากนับรวมรายได้ที่หายไปจากการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลจำนวน 3 ครั้งอีกกว่า 6 หมื่นล้านบาท จะทำให้การจัดเก็บรายได้เกินกว่าเป้าหมายราว 1.3 แสนล้านบาท

สำหรับรายได้ที่จัดเก็บได้เกินกว่าเป้าหมาย เป็นผลจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้งจากการบริโภคและการท่องเที่ยว ทำให้รายได้ของกรมสรรพากรจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด ส่วนกรมสรรพสามิตที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้านั้น เป็นผลจากการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซล 

คลังคาด รายได้รัฐบาลปีงบ 65 เกินเป้า 7 หมื่นล้าน!

โดยในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคและการท่องเที่ยวของไทยเริ่มกลับมาดีขึ้นหลังจากมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล และตอนนี้ กระทรวงการคลังพยายามผลักดันให้ภาครัฐเบิกจ่ายงบลงทุนให้เร็ว หรือ Front Load โดยเฉพาะในช่วงต้นปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นช่วงปลายปีของปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย 

ส่วนปีงบประมาณ 2566 นั้น คาดว่า จะจัดเก็บได้รายได้ตามเป้าหมายที่ 2.49 ล้านล้านบาท ภายใต้สมมติฐานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ขยายตัวได้ในระดับร้อยละ 3.5 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง