TNN online ดับฝัน! คลังไม่กู้เงินเพิ่ม "คนละครึ่งเฟส 5" อาจไม่มี เหตุใช้งบสูง

TNN ONLINE

Wealth

ดับฝัน! คลังไม่กู้เงินเพิ่ม "คนละครึ่งเฟส 5" อาจไม่มี เหตุใช้งบสูง

ดับฝัน! คลังไม่กู้เงินเพิ่ม คนละครึ่งเฟส 5 อาจไม่มี เหตุใช้งบสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย ไม่กู้เงินเพิ่ม ชี้ “คนละครึ่ง” เฟสที่ 5 อาจไม่มี เหตุใช้งบประมาณสูง ตอนนี้เศรษฐกิจดีแล้ว ควรผลักดันโครงการสร้างงานสร้างอาชีพแทน

วันนี้ (21 เม.ย.65) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีข่าวที่ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการคลังหาแหล่งเงินกู้ และผลักดันโครงการ “คนละครึ่ง ระยะที่ 5” ว่า อาจเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะจากที่หารือกัน คือ ให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาแหล่งเงิน เพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการที่มีความจำเป็น 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้พุ่งเป้าที่การกู้เงิน โดยสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ไปพิจารณารายละเอียดต่างๆ รวมถึงการประเมินภาวะเศรษฐกิจ ว่ามีความจำเป็นต้องเข้าไปดูแล หรือ ออกมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มไปแล้ว และส่วนใหญ่ใช้งบกลาง โดยเมื่อได้ข้อสรุปชัดเจนจะรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบต่อไป 

ตอนนี้เรากู้เงินเยอะแล้ว เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ซึ่งบางประเทศก็มีการกู้เงินมากกว่าไทย แต่ขณะนี้หลายประเทศเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบปกติ คือ เน้นไปที่การลงทุน ในส่วนของไทยคือ การเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ถ้าจะกู้เพิ่มจะต้องดูเรื่องวินัยการเงินการคลัง แม้รายได้ของรัฐจะเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีงบประมาณ 2564 

ส่วนโครงการ “คนละครึ่งระยะที่ 5” นั้น ยังต้องพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่ เนื่องจากเป็นมาตรการที่ใช้งบประมาณสูง และกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ขณะที่การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนก็มีการช่วยเหลือแล้ว

และขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รายรับของประชาชนเริ่มกลับมา จึงควรจะลดมาตรการดังกล่าว และเข้าสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อทำให้ประชาชนกลับมามีรายได้เพิ่ม ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผลักดันมาตรการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้ว 

ส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ขณะนี้ก็ยังกู้ไม่หมดเหลืออีกประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งการจะกู้ต้องดูในเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงิน และจะเป็นการทยอยกู้ไม่ใช่กู้มารอไว้.


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง