TNN online เฮ!! "บุุ๊คโกะ" เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

เฮ!! "บุุ๊คโกะ" เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

"บุุ๊คโกะ" เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก พร้อมกับเปิดใจร่ายยาว กับเรื่องดังกล่าว เรามาถึงจุดที่ต้องพัฒนาและก้าวไปข้าวหน้าให้ทัดเทียมกับโลกและประชาชนที่อยู่รวมกัน..

ล่าสุดมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ณ ขณะนี้ ได้ผ่านสภาวาระแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าจะเป็นอย่างไร

เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก ภาพจาก ig : bookko เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

ภาพจาก ig : bookkoคนดังอย่าง ดีเจบุ๊คโกะ ได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่า "การผลักดันในเรื่องนี้ยังเกิดความไม่เท่าเทียมกันจริงๆ ส่วนคำพูดที่บอกว่า การตัดสินคำว่าชายหญิงออกจากกฎหมายเป็นการกระทบสิทธิประชาชนที่เป็นชายจริง หญิงแท้ แต่ควรถามความเห็นประชาชนก่อนหรือไม่ เพราะชายจริง หญิงแท้ก็ร่วมสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมอยู่แล้ว และไม่ควรเอาหลักศาสนามาเป็นข้อกำหนดหรือโต้แย้ง เพราะเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปแล้ว ควรมองถึงปัจจุบัน ส่วนตัวไม่อยากใช้คำว่าเรียกร้องด้วยซ้ำ เพราะเราออกมาร้องขอในสิ่งที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียม 

  

ส่วนตัวเกิดมาในครอบครัวข้าราชการที่ค่อยข้างเคร่งครัด แต่ในกรอบของการอยู่ในเส้นของครอบครัว ซึ่งมีสิ่งที่เรียกว่า การให้โอกาส การให้เสรีภาพทางความคิดมาตลอด ซึ่งตั้งแต่เล็กจนโตประเทศไทยอาจจะถูกตีกรอบเรื่องจารีตประเพณี แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยุคที่ทันสมัยแล้ว เรามาถึงจุดที่ต้องพัฒนาและก้าวไปข้าวหน้าให้ทัดเทียมกับโลกและประชาชนที่อยู่รวมกัน สิ่งไหนไม่เข้าใจควรถามคนรุ่นใหม่ และเอามาพัฒนาร่วมกัน เพราะไม่ใช่ความคิดใครคนใดคนหนึ่ง


และทิ้งท้ายไว้ว่า ตัวเองสนับสนุนสมรสเท่าเทียม แต่การที่คว่ำ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมแล้วไปสนับสนุน พ.ร.บ.คู่ชีวิต เป็นสิ่งที่สวนทางกับความต้องการจริงๆ ของประชาชนที่ออกมาร้องขอ

เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก ภาพจาก ig : bookko เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

ภาพจาก ig : bookko เฮ!! บุุ๊คโกะ เคลื่อนไหวหลังสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม วาระแรก

ภาพจาก ig : bookko

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง