TNN ออสซี่ชวนระดมความคิด ! ออกแบบยานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ

TNN

Tech

ออสซี่ชวนระดมความคิด ! ออกแบบยานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ

ออสซี่ชวนระดมความคิด ! ออกแบบยานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ

ออสเตรเลีย ชวนประชาชนร่วมตั้งชื่อและออกแบบอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนฝุ่นดินบนดวงจันทร์ ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

หลาย ๆ ประเทศต่างพยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปเหยียบดวงจันทร์ อย่างเมื่อเช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลาประเทศไทย ยานโอดิสเซียส (Odysseus) ขององค์การนาซา (NASA) ก็ลงจอดบนดวงจันทร์สำเร็จในรอบ 52 ปี เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียเองก็กำลังพัฒนาด้านนี้ ล่าสุด องค์การอวกาศออสเตรเลีย กำลังพัฒนายานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ ตั้งเป้าเปิดตัวในปี 2026 โดยร่วมมือกับภารกิจอาร์เทมิส (Artemis) ขององค์การนาซา (NASA) 


แต่การพัฒนายานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของออสเตรเลียนี้ ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การประกวดตั้งชื่อยาน ซึ่งชื่อที่ชนะและได้รับการคัดเลือกก็คือ รูเวอร์ (Roo-ver) ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิงโจ้ (Kangaroo) สัตว์ประจำชาติของออสเตรเลีย สื่อถึงการ “ก้าวกระโดด” ไปสู่อวกาศของประเทศ


จากนั้นมีการประกวดการออกแบบชิ้นส่วนยานโรเวอร์ คือ อุปกรณ์เก็บตัวอย่างตะกอนฝุ่นดิน หรือที่เรียกว่า เรโกลิท (Regolith) จากดวงจันทร์โดยตรง ก่อนจะส่งไปเครื่องมือของนาซาเพื่อประเมินทางวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยเปิดรับการออกแบบเพื่อให้คนทั่วไปแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำในการสร้างอุปกรณ์เก็บตัวอย่างของยาน 


การประกวดออกแบบครั้งล่าสุดนี้เป็นระยะที่ 2 ก่อนหน้านี้มีการประกวดออกแบบแขนตักตัวอย่างจากดวงจันทร์ในระยะที่ 1 และเสร็จสิ้นไปแล้ว ผู้ชนะอันดับ 1 มีจำนวน 3 รางวัล ได้รับรางวัลคนละ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 77,000 บาท อันดับ 2 มี 3 รางวัล รางวัลละ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 58,000 บาท อันดับ 3 มี 4 รางวัล รางวัลละ 975 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35,000 บาท และผลงานเหล่านี้ก็ได้ถูกนำไปทดสอบเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนา


สำหรับการออกแบบระยะที่ 2 นี้ เปิดให้พลเมืองของออสเตรเลียส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้รับรางวัลในการประกวดระยะที่ 1 มาก่อน ผู้ที่สนใจต้องสร้างอินโฟกราฟิกแบบหน้าเดียว กำหนดเวลาในการส่งผลงานคือวันที่ 8 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะในวันที่ 1 เมษายน โดยมีเงินรางวัลรวม 3,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 110,000 บาท ในการประกวดระยะที่ 2 ผู้เข้าร่วมต้องให้คำแนะนำการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมรุนแรงบนดวงจันทร์ คุณลักษณะเฉพาะของเรโกลิท รวมไปถึงการทำให้ยานโรเวอร์มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวด้วย


ออสซี่ชวนระดมความคิด ! ออกแบบยานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ

ออสซี่ชวนระดมความคิด ! ออกแบบยานโรเวอร์สำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศ ยานอวกาศ Roo-ver โดย ELO2

 

การประกวดนี้ดำเนินการโดยเว็บไซต์ฟรีแลนซ์ของออสเตรเลียอย่าง ฟรีแลนเซอร์ (Freelancer) ร่วมกับสมาคมอวกาศ ELO2 เป้าหมายคือกระตุ้นให้นักสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในภารกิจนี้ผ่านแนวคิดที่สร้างสรรค์ 


ยานอวกาศรูเวอร์ คาดว่าจะมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม และจะลงจอดใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์ และจะใช้เวลา 14 วันเพื่อสำรวจพื้นผิว


ทั้งนี้แม้เงินรางวัลในการประกวดจะไม่ได้เป็นจำนวนมหาศาล แต่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนักออกแบบภายในประเทศ เป็นการระดมความคิดให้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงถือเป็นการทำให้ประชาชนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนายานสำรวจดวงจันทร์ลำแรกของประเทศด้วย น่าเสียดายที่การประกวดนี้อนุญาตให้เฉพาะชาวออสเตรเลียเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางการดำเนินการที่น่าสนใจและเป็นต้นแบบกับประเทศอื่น ๆ ที่อาจจะประชาชนมีส่วนร่วมกับการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศด้วย 


ที่มาข้อมูล SpaceInterestingEngineering

ที่มารูปภาพ Elo2's Instagram

ข่าวแนะนำ