TNN online ทำความรู้จัก Wi-Fi 7 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอินเตอร์เนตไร้สายแบบเดิม

TNN ONLINE

Tech

ทำความรู้จัก Wi-Fi 7 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอินเตอร์เนตไร้สายแบบเดิม

ทำความรู้จัก Wi-Fi 7 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอินเตอร์เนตไร้สายแบบเดิม

ทำความรู้จัก Wi-Fi 7 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบเดิม รองรับการใช้งานสตรีมวิดีโอ 8K คุณภาพสูง

Wi-Fi 7 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลไปยังทุกอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มแบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นพิเศษจำนวน 320 MHz, 4096-QAM, Multi-RU และ Multi-Link Operation ความรวดเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า Wi-Fi 6 ถึง 4.8 เท่า เร็วกว่า Wi-Fi 5 ถึง 13 เท่า


จุดเด่นที่ทำให้ Wi-Fi 7 เป็นที่จับตามองว่าจะเปลี่ยนโฉมของอินเตอร์เน็ต เช่น ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อเร็วมากขึ้น ความเสถียรของข้อมูลสูงส่งผลให้มีความน่าเชื่อถือ รองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันจากผู้ใช้งานจำนวนมาก ๆ และความเป็นส่วนตัวและระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น


ระบบ Multi Link Operation (MLO) สามารถช่วยให้อุปกรณ์ Wi-Fi 7 ใช้การเชื่อมต่อพร้อมกันได้เพื่อแชร์ข้อมูลร่วมกันได้หลายช่องทาง แตกต่างจาก Wi-Fi แบบเดิมที่ต้องเลือกช่องทางเดียวหรือใช้วิธีการสลับการส่งสัญญาณทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูล


ระบบ Multi Resource Units (RU) สามารถช่วยให้อุปกรณ์ Wi-Fi 7 ใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ร่วมกันได้มากขึ้น แตกต่างจาก Wi-Fi แบบเดิมหากมีการใช้ทรัพยากรบนช่องสัญญาณใดช่องสัญญาณหนึ่ง ช่องสัญญาณที่เหลือจะไม่พร้อมใช้งานทั้งหมดทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลเช่นเดียวกัน 


การใช้งาน Wi-Fi 7 คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในช่วงปี 2024 เนื่องจากต้องรอให้อุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับการทำงานของ WiFi 7 โดยใช้คลื่นความถี่ 2.4 GHz, 5 GHz และ 6 GHz และมาตรฐาน IEEE 802.11be ขนาดช่องสัญญาณมากถึง 320 MHz ความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูล 46 Gbps


ตัวอย่างการใช้งาน Wi-Fi 7


การเปิดใช้งานการสตรีมวิดีโอ 8K คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย หรือลดการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ 15 GB เหลือประมาณ 25 วินาที เทียบกับหนึ่งนาทีที่จะใช้กับเทคโนโลยี Wi-Fi เดิม


รู้หรือไม่ ? ปัจจุบันจำนวนประชากรไทย 85.3% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบใช้สายอันดับ 2 ของเอเชียและอันดับ 4 ของโลก


ทำความรู้จัก Wi-Fi 7 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอินเตอร์เนตไร้สายแบบเดิม


ที่มาของข้อมูล Thailand.intel.com

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง