TNN "เลือกตั้ง 2566" ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน

TNN

Tech

"เลือกตั้ง 2566" ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน

 เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน

Tech Reports พาไปพูดคุยกับตัวแทนพรรคภูมิใจไทย กับการแก้ปัญหาค่าไฟแพง ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทุกบ้าน การสนับสนุนเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี และนโยบายการท่องเที่ยวแบบใหม่ใส่ใจการปล่อยคาร์บอนต่ำ เพื่อทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้น


ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้ง 2566 หลายพรรคการเมืองก็เริ่มออกมาแถลงนโยบายที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาแก้ไขปัญหาสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และยกระดับชีวิตของคนไทย  ซึ่งในวันนี้เป็นนโยบายของ พรรคภูมิใจไทย กับคุณอิสราพร บูรณอรรจน์ ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย


 เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน ภาพจากจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

 เริ่มต้นกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ประเด็นร้อน ณ ตอนนี้ คือเรื่องปัญหาค่าไฟแพง ด้วยการเสนอนโยบาย “พลังงานสะอาด ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ประชาชน” ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านฟรี เพื่อช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ลดกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ลดค่าไฟไม่น้อยกว่า 450 บาทต่อเดือน และยังสามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินกลับคืนให้รัฐ เพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน ภาพจากจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

 ถัดมาที่การแก้ปัญหาปากท้องของเกษตรกรไทย ด้วยการเสนอนโยบาย “เกษตรร่ำรวย” ช่วยให้เกษตรกรไทยทำเกษตรมีกำไร ไม่ขาดทุน ลดปัญหาหนี้สิน โดยประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ 


 เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน ภาพจากจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

 1. รู้ราคาก่อนปลูก คือการทำให้เกษตรกรรู้ราคาจำหน่ายก่อนปลูก ถ้าได้ราคาที่พอใจ มีกำไร ไม่ขาดทุน จึงตัดสินใจปลูก

2. รับเงินก่อนขาย คือการให้เงินเกษตรเป็นทุนสำหรับปัจจัยการผลิต เช่น ค่าปุ๋ย ค่าแรง

3. เสียหายมีประกัน คือ การประกันการเพาะปลูก ให้เกษตรกรได้รับเงินที่ลงทุนไป ในกรณีที่ไร่นา ผลผลิต เสียหายจากภัยธรรมชาติหรือต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ผันผวน


ซึ่งทั้ง 3 เรื่องหลักนี้ สามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในกระบวนการ เช่น ช่วยคำนวณราคาพืชผลเกษตร ช่วยจัดการข้อมูลเกษตรกร และช่วยจัดระบบจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ไวขึ้น


 เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน ภาพจากจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

 และสุดท้ายคือนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Destination เป็นการท่องเที่ยวสมัยใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯ ตัวการที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง ที่พัก กิน เที่ยว เช่น ปั่นจักรยานท่องเที่ยวแทนการใช้รถยนต์ และเข้าพักในโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาประเทศไทยมากขึ้น เลือกตั้ง 2566  ส่องนโยบายเทคฯ ภูมิใจไทย ติดโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟประชาชน ภาพจากจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

 ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย กับการแก้ปัญหาค่าไฟแพง การยกระดับปากท้องของเกษตรกร และการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการสร้างรายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากพรรคภูมิใจไทยแล้ว ยังมีอีกหลากหลายพรรค ที่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นกัน อย่าลืมติดตามการนำเสนอนโยบายของพรรคอื่น ๆ ได้จาก TNN Tech ในครั้งหน้า


ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

ข่าวแนะนำ