TNN online UAE สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

TNN ONLINE

Tech

UAE สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

UAE สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผุดโครงการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งใหม่

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผุดโครงการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งใหม่ซึ่งมีชื่อว่า อะกริ ฮับ (Agri Hub) ออกมา โดยที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้อยู่ใกล้ ๆ กับนครดูไบ สร้างขึ้นด้วยเป้าหมายพัฒนาพื้นที่ทุรกันดารกลางทะเลทราย ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ พร้อมกับเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกรูปแบบเข้าด้วยกัน

 

โครงการนี้ถูกพัฒนาโดยยูอาร์บี (URB) บริษัทสถาปนิกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศการสร้าง Urban Tech District  หรือศูนย์เทคโนโลยีแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยครั้งนี้ ยูอาร์บีเลือกสร้างศูนย์เกษตรแห่งใหม่ที่สุดในโลกอีกเช่นกัน โดยเลือกใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมโลหะทรงเรขาคณิตที่ถูกออกแบบให้เข้ากับธรรมชาติโดยรอบ อีกทั้งยังตั้งเป้าให้พื้นที่แห่งนี้ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ที่มุ่งเน้นการเพาะปลูกแบบคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น โดยเคลมว่าจะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกร และยกระดับด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมกัน


UAE สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

ที่มาของรูปภาพ URB


ภายในศูนย์ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ที่ทำหน้าที่วิจัยและค้นคว้านวัตกรรมเกษตรใหม่ ๆ และศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมกับพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศูนย์รวมการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งทางทีมผู้สร้างเคลมว่า จะช่วยสร้างงานกว่า 10,000 ตำแหน่ง ให้กับผู้คนในพื้นที่โดยรอบ 


ในเรื่องความยั่งยืน ภายในยังมีระบบรีไซเคิลน้ำทุกประเภทกลับมาใช้งานใหม่ ระบบขนส่งแบบรักษ์โลก และการจัดการขยะของเสียในพื้นที่แบบครบวงจร และการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ชนบทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


UAE สร้างแลนด์มาร์กใหม่ ศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก


โดย บาฮารา บาจีเรียน (Baharah Bagherian) ซีอีโอของยูอาร์บีกล่าวว่า ศูนย์การเกษตรแห่งนี้ จะกลายเป็นต้นแบบของการใช้งานพื้นที่ทุรกันดารให้กับชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยระบบจัดการของเสีย และเทคโนโลยีล้ำยุคลดคาร์บอนในการผลิต ทั้งยังส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไปพร้อม ๆ กันด้วย


ที่มาของข้อมูล designboom

ที่มาของรูปภาพ URB


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง