TNN online ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ โครงการ Downtown Circle แนวคิดการออกแบบโดย Znera Space

TNN ONLINE

Tech

ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ โครงการ Downtown Circle แนวคิดการออกแบบโดย Znera Space

ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ โครงการ Downtown Circle แนวคิดการออกแบบโดย Znera Space

ตึกวงแหวนยักษ์ความสูง 550 เมตร เส้นรอบวง 3 กิโลเมตร ล้อมรอบตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa)

เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถานที่ตั้งของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) ตึกสูงที่สุดในโลก ล่าสุดทีมงานนักออกแบบจาก Znera Space เสนอแนวคิดสุดท้าทายทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบอาคาร โดยใช้ชื่อโครงการ Downtown Circle


ตึกวงแหวนยักษ์ความสูง 550 เมตร เส้นรอบวง 3 กิโลเมตร ล้อมรอบตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) โครงสร้างขนาดใหญ่นี้ถูกรับน้ำหนักด้วยเสาขนาดใหญ่ 5 ต้น ภายในตึกวงแหวนยักษ์ถูกจัดแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนทั้งพื้นที่อยู่อาศัย โรงแรม ร้านอาหาร และสวนสาธารณะลอยฟ้า


"เราต้องการลงรายละเอียดไปถึงพื้นฐานของการจัดตั้งชุมชนลอยฟ้าที่ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม วิธีการที่ดีที่สุด คือ การสำรวจและสร้างมันขึ้นมาในเมือง Downtown Circle" นีล รีเมส (Nils Remess) และ นาจามุส ชาร์วดราย (Najamus Chowdry) อธิบายเพิ่มเติมกับ The National สื่อรายใหญ่ในตะวันออกกลาง


โครงสร้างภายในของตึกวงแหวนยักษ์แบ่งออกเป็น 5 ชั้น เชื่อมต่อกันด้วยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นปอดขนาดใหญ่กักเก็บคาร์บอนและกรองมลพิษให้กับตัวเมือง โดยจะมีการรวบรวมพันธุ์ไม้เขตร้อน หลากหลายชนิด การเก็บรวบรวมน้ำฝนเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบการปลูกพืช


การเกษตรและระบบขนส่งลอยฟ้า ทีมนักออกแบบต้องการนำเสนอแนวคิดการก่อสร้างชุมชนที่เริ่มจากการเกษตรและพัฒนาไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ผ่านทางผลงานการออกแบบโครงสร้างตึก สำหรับระบบขนส่งภายในตัวเมืองใช้ระบบรางรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยความเร็วสูง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถรับชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองในรูปแบบ 360 องศา


การเปิดตัวแนวคิดการออกแบบโครงการ Downtown Circle ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ เกิดขึ้นหลังจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เปิดตัวดีไซน์ล่าสุดของ  The Line ตึกสูงความยาว 170 กิโลเมตร ความกว้าง 200 เมตร ความสูง 488 เมตร เนื้อที่ใช้สอยรวมกัน 34 ตารางกิโลเมตร ที่สามารถรองรับประชากร 9 ล้านคน ซึ่งเป็นโครงการที่มีความท้าทายในการก่อสร้างมากที่สุดโครงการหนึ่งของโลก


สำหรับโครงการ Downtown Circle ปัจจุบันโครงการยังอยู่ในช่วงของการเสนอแนวคิดการออกแบบทำให้ยังไม่พบข้อมูลความคืบหน้า กำหนดการก่อสร้าง งบประมาณและรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการ Downtown Circle


ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ โครงการ Downtown Circle แนวคิดการออกแบบโดย Znera Space

ตึกวงแหวนยักษ์แห่งดูไบ โครงการ Downtown Circle แนวคิดการออกแบบโดย Znera Space


ที่มาของข้อมูล thenationalnews.com

ที่มาของรูปภาพ instagram.com/znera.space