TNN online 'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

TNN ONLINE

กีฬา

'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา ศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ประจำปี 2566

วันนี้ (1 เม.ย. 66) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก ธงชัย  สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายแผนการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ประจำปี 2566

'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมสนามมวยเวทีลุมพินี รวมทั้งร่วมชมการแข่งขันมวยรายการ ONE LUMPINEE โดยมี พลตรี สัจจา  สุขสุเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) พร้อมคณะให้การต้อนรับ
'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

'คณะกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา' เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ประจำปี 66

ข่าวที่เกี่ยวข้อง