TNN online เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม

TNN ONLINE

Social Talk

เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม

เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม

ชาวเน็ตแห่เอ็นดูแรง! เพจครูสาวแชร์ข้อสอบ RT เด็กประถม 1 ตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาแบบเต็มร้อย

เป็นเรื่องน่ารักๆ ที่แชร์กันในโลกโซเชียลขณะนี้ เมื่อ เพจครูเว้าพื้นได้แชร์ ข้อสอบ RT ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเด็กน้อย ได้ตอบข้อสอบเป็นภาษาถิ่น โดยภาพเป็นรูปของเด็กกำลังให้อาหารไก่ แต่เด็กน้อยรายนี้ ได้ตอบว่า “ฉันเกลือไก่” ซึ่งเป็นภาษาอีสาน “เกือ” แปลว่าเลี้ยง หรือ ขุน  ซึ่งแปลเป็นภาษากลางว่า “ฉันเลี้ยงไก่ ” โดยเจ้าของเพจระบุแคปชั่นว่า “บ้านนอกคัก เกียกะว่าแหน่”

เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม

ขณะที่ชาวเน็ตที่เป็นคุณครูต่างมาแชร์ประสบการณ์เดียวกัน ที่เด็กน้อยตอบข้อสอบเป็นภาษาถิ่น อาทิ คนแข่งแล่น (คนแข่งวิ่ง) พ่อว่านค้าวไก่ (พ่อหว่านอาหารให้ไก่) หรือ แม้กระทั่งการหัดผสมคำที่อาจผิดไปบ้าง เช่น พ่อฉีดยาหมอ หรือ แม้กระทั่งตอบเป็นภาษาจีน 

เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม


เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม


เอ็นดู! เพจครูแชร์ข้อสอบ RT เด็กน้อยตอบเป็นภาษาถิ่น เลือดอีสานมาเต็ม

ทั้งนี้ การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ในการสอบจะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ อ่านรู้เรื่องเป็นคำแต่งประโยค อ่านประโยคแล้วเลือกตอบ และส่วนที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ, ประโยค และข้อความ 


ข้อมูลจาก : เพจครูเว้าพื้น

ภาพจาก : เพจครูเว้าพื้น