TNN online มติเอกฉันท์ สภาฯ รับหลักการร่างกม.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

TNN ONLINE

สังคม

มติเอกฉันท์ สภาฯ รับหลักการร่างกม.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

มติเอกฉันท์ สภาฯ รับหลักการร่างกม.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

มติเอกฉันท์ สภาฯ รับหลักการร่างกม.อากาศสะอาด 7 ฉบับ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการอากาศสะอาดเพื่อประชาชนตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ และร่างพ.ร.บ.ที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกันอีก 6 ฉบับ ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ทั้ง 7 ฉบับด้วยคะแนนเอกฉันท์ท่วมท้น 443 ต่อ 0 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 โดยให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 39 คน พิจารณาในวาระ 2 ต่อไป


ในการพิจารณาวันนี้เป็นการพิจารณาต่อจากในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งมีสส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจำนวนมากอภิปรายสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยแสดงความเป็นห่วงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงขึ้นทุกปี จำเป็นต้องมีกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ มีมาตรการทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ การลดการเผาพืชผลการเกษตร ลดควันไอเสียรถยนต์ และทุกหน่วยงานราชการต้องบูรณาการให้ความร่วมมือกัน บังคับใช้กฎหมายให้เกิดอากาศบริสุทธิ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง