TNN online สนทช. เตรียมพร้อมจัดการน้ำรับมือ "เอลนีโญ" ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

TNN ONLINE

สังคม

สนทช. เตรียมพร้อมจัดการน้ำรับมือ "เอลนีโญ" ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

สนทช. เตรียมพร้อมจัดการน้ำรับมือ เอลนีโญ ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมประเมินสถานการณ์น้ำประจำปี 2567 คาดตอนบนของประเทศอาจพบเจอกับภาวะภัยแล้งบางแห่ง จากปรากฎการณ์เอลนีโญที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมประเมินสถานการณ์น้ำประจำปี 2567 คาดตอนบนของประเทศอาจพบเจอกับภาวะภัยแล้งบางแห่ง จากปรากฎการณ์เอลนีโญที่ยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำ โดยระบุภายหลังประชุมว่า สถานการณ์ในขณะนี้ถือว่ายังคงอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์ของเอลนีโญ ที่ยังคงมีผลให้หลายพื้นที่มีฝนที่น้อยหรือจะไม่มีฝนเลย ทำให้หลายพื้นที่เริ่มมีปริมาณน้ำน้อยลง 


สทนช. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ที่หากอยู่ในระยะที่จะมีน้ำใช้ได้อีก 1-2 เดือน ก็จะมีการดึงเอาในน้ำผิวดินใกล้เคียงเข้ามาเติมด้วยการสูบให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นไปตาม 9 มาตรการรับมือฤดูแล้ง


ส่วนลุ่มเจ้าพระยา ขณะนี้พบว่ามีการเพาะปลูกเกินแผนไปเล็กน้อย จึงได้มีการพูดคุยและทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของน้ำที่มีอยู่ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการให้สมดุล และไม่ให้มีการเพาะปลูกเกินแผนไปมากกว่านี้ ส่วนพื้นที่ eec ฤดูฝนที่ผ่านมาได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่ ทำให้ยังคงมีน้ำรองรับได้อย่างเพียงพอไปจนถึงเดือนมิถุนายน

สำหรับภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้ถือว่ายังคงประสบปัญหาในเรื่องของพื้นที่น้ำล้นตลิ่งอยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ จ.ปัตตานี แต่คาดว่าแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้ ซึ่ง สทนช. ได้ตั้งศูนย์อำนวยการน้ำส่วนหน้าที่ จ.ยะลา เพื่ออำนวยการให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมถึงลดการระบายน้ำจากเขื่อนบางลาง ลงมาอยู่ที่ 12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำที่จะลงมายัง จ.ปัตตานี มีปริมาณน้ำลดลง

ทั้งนี้ พื้นที่ภาคใต้ตอนบนถือว่ามีฝนค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในแผนของ สทนช. ในการเข้าไปแก้ไขช่วยเหลือ ซึ่งพื้นที่ที่เป็นห่วงภัยแล้งในปีนี้หลัก ๆ คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งประชาชนก็ยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ โดยเฉพาะเรื่องของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ที่จะไม่ให้ขาดอย่างแน่นอน
ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง