TNN ครม. เห็นชอบร่าง "พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม" เตรียมเสนอเข้าสภาฯ 21 ธ.ค.นี้

TNN

สังคม

ครม. เห็นชอบร่าง "พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม" เตรียมเสนอเข้าสภาฯ 21 ธ.ค.นี้

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เตรียมเสนอเข้าสภาฯ  21 ธ.ค.นี้

นายกฯ เผย ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เตรียมเสนอเข้าสภาฯ พิจารณา 21 ธ.ค.นี้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ

นายกฯ เผย ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เตรียมเสนอเข้าสภาฯ พิจารณา 21 ธ.ค.นี้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ


วันนี้ (19 ธันวาคม 2566) เวลา 11.20 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่… พ.ศ... ตามที่ได้มีการเสนอในที่ประชุมฯ  เพื่อรองรับเรื่องสมรสเท่าเทียมเสนอต่อรัฐสภา โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ผ่านการรับฟังความเห็นชอบจากประชาชน และการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลยุติธรรม 


หลังจากนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างกฎหมายเพื่อความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง โดยกฎหมายฉบับนี้จะทำให้บุคคลเพศเดียวกันหมั้น สมรส มีสิทธิหน้าที่และสถานะทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิง สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่าย คาดว่ากฎหมายนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้  พร้อมย้ำว่า ทุกอย่างเท่าเทียมตามที่ชาย-หญิงได้สมรสกัน

ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ